przeterminowane zadłużenie co to jest
Co to jest Zadłużenie przeterminowane? Opis kwot przewyższających saldo rachunku albo kwot.

Czy przydatne?

Definicja Zadłużenie przeterminowane

Definicja z ang. past-due debt, z niem. überfällige Schulden.

Co to jest ZADŁUŻENIE PRZETERMINOWANE: Saldo ujemne rachunku wywołane wypłatą kwot przewyższających saldo rachunku albo kwot przewyższających kwotę przyznanego limitu w saldzie debetowym

Pozostałe pojęcia ubezpieczeniowe na Z

Co znaczy Znak Handlowy:
Definicja charakterystyczny obiekt oznaczenia danego towaru, stanowiący element własności handlowej zadłużenie przeterminowane co to jest.
Co znaczy Zysk:
Definicja nieujemny rezultat finansowy przedsiębiorstwa zadłużenie przeterminowane definicja.
Co znaczy Zaliczka:
Definicja opłata uiszczana z góry, pokrywająca część przyszłej należności zadłużenie przeterminowane co znaczy.
Co znaczy Zdolność Kredytowa:
Definicja Umiejętność Kredytobiorcy przy jego dochodach do obsługi spłaty kredytu wspólnie z odsetkami i innymi obciążeniami stałymi zadłużenie przeterminowane słownik.
Co znaczy Żyro:
Definicja poręczenie; w prawie wekslowym czynność polegająca na przyjęciu poprzez żyranta odpowiedzialności z tytułu weksla w razie niewypłacalności dłużnika zadłużenie przeterminowane znaczenie.
  • Dodano:
  • Autor: