zaliczka co to jest
Co to jest Zaliczka? Opis opłata uiszczana z góry, pokrywająca część przyszłej należności definicja.

Czy przydatne?

Definicja Zaliczka

Definicja z ang. Advance, z niem. vorrücken.

Co to jest ZALICZKA: opłata uiszczana z góry, pokrywająca część przyszłej należności

Pozostałe pojęcia ubezpieczeniowe na Z

Co znaczy Zabezpieczenie 1:
Definicja Collateral) - Nieruchomość albo inne aktywa stanowiące zabezpieczenie pożyczki w celu zagwarantowania spłaty długu zaliczka co to jest.
Co znaczy Zysk:
Definicja nieujemny rezultat finansowy przedsiębiorstwa zaliczka definicja.
Co znaczy Żyrant:
Definicja osoba, która zapewnia przejęcie zobowiązania ciążącego na innej osobie w wypadku, gdy ta nie wywiąże się z niego zaliczka co znaczy.
Co znaczy Zarząd:
Definicja organ firmy kapitałowej, który ma prawo i wymóg prowadzenia jej spraw zaliczka słownik.
Co znaczy Zabezpieczenie 2:
Definicja Security) - Rzecz oddana, złożona w depozyt albo zastaw w celu zabezpieczenia wypełnienia zobowiązania, zazwyczaj spłaty długu zaliczka znaczenie.
  • Dodano:
  • Autor: