zarząd co to jest
Co to jest Zarząd? Opis organ firmy kapitałowej, który ma prawo i wymóg prowadzenia jej spraw.

Czy przydatne?

Definicja Zarząd

Definicja z ang. Management, z niem. Verwaltung.

Co to jest ZARZĄD: organ firmy kapitałowej, który ma prawo i wymóg prowadzenia jej spraw

Pozostałe pojęcia ubezpieczeniowe na Z

Co znaczy Zadłużenie Przeterminowane:
Definicja Saldo ujemne rachunku wywołane wypłatą kwot przewyższających saldo rachunku albo kwot przewyższających kwotę przyznanego limitu w saldzie debetowym zarząd co to jest.
Co znaczy Zabezpieczony Kredyt:
Definicja Secured Loan) - Kredyt, którego zabezpieczenie stanowi hipoteka (albo inna organizacja zarząd definicja.
Co znaczy Zabezpieczenie 1:
Definicja Collateral) - Nieruchomość albo inne aktywa stanowiące zabezpieczenie pożyczki w celu zagwarantowania spłaty długu zarząd co znaczy.
Co znaczy Zyskowność:
Definicja umiejętność spółki do osiągania zysku zarząd słownik.
Co znaczy Zysk:
Definicja nieujemny rezultat finansowy przedsiębiorstwa zarząd znaczenie.
  • Dodano:
  • Autor: