losowe zdarzenie co to jest
Co to jest Zdarzenie losowe? Opis zakłócić realizację ustalonego programu albo doprowadzić do.

Czy przydatne?

Definicja Zdarzenie losowe

Definicja z ang. Random event, z niem. zufälliges Ereignis.

Co to jest ZDARZENIE LOSOWE: nieprzewidziane wydarzenie, które może zakłócić realizację ustalonego programu albo doprowadzić do ukształtowania przyszłości niezgodnie ze sformułowaną prognozą

Pozostałe pojęcia ubezpieczeniowe na Z

Co znaczy Zdolność Kredytowa:
Definicja umiejętność kredytobiorcy do terminowej spłaty kredytu wspólnie z odsetkami zdarzenie losowe co to jest.
Co znaczy Zabezpieczenie:
Definicja roszczenie w relacji do aktywów uzyskiwane w zamian za udzielenie pożyczki zdarzenie losowe definicja.
Co znaczy Zarząd:
Definicja organ firmy kapitałowej, który ma prawo i wymóg prowadzenia jej spraw zdarzenie losowe co znaczy.
Co znaczy Zadłużenie Przeterminowane:
Definicja Saldo ujemne rachunku wywołane wypłatą kwot przewyższających saldo rachunku albo kwot przewyższających kwotę przyznanego limitu w saldzie debetowym zdarzenie losowe słownik.
Co znaczy Zysk:
Definicja nieujemny rezultat finansowy przedsiębiorstwa zdarzenie losowe znaczenie.
  • Dodano:
  • Autor: