kredytowa zdolność co to jest
Co to jest Zdolność kredytowa? Opis umiejętność kredytobiorcy do terminowej spłaty kredytu wspólnie.

Czy przydatne?

Definicja Zdolność kredytowa

Definicja z ang. creditworthiness, z niem. Kreditwürdigkeit.

Co to jest ZDOLNOŚĆ KREDYTOWA: umiejętność kredytobiorcy do terminowej spłaty kredytu wspólnie z odsetkami

Pozostałe pojęcia ubezpieczeniowe na Z

Co znaczy Żyrant:
Definicja osoba, która zapewnia przejęcie zobowiązania ciążącego na innej osobie w wypadku, gdy ta nie wywiąże się z niego zdolność kredytowa co to jest.
Co znaczy Zaliczka:
Definicja opłata uiszczana z góry, pokrywająca część przyszłej należności zdolność kredytowa definicja.
Co znaczy Złoty:
Definicja podstawowa jednostka monetarna w Polsce zdolność kredytowa co znaczy.
Co znaczy Zabezpieczenie 1:
Definicja Collateral) - Nieruchomość albo inne aktywa stanowiące zabezpieczenie pożyczki w celu zagwarantowania spłaty długu zdolność kredytowa słownik.
Co znaczy Żyro:
Definicja poręczenie; w prawie wekslowym czynność polegająca na przyjęciu poprzez żyranta odpowiedzialności z tytułu weksla w razie niewypłacalności dłużnika zdolność kredytowa znaczenie.
  • Dodano:
  • Autor: