kredytowa zdolność co to jest
Co to jest Zdolność kredytowa? Opis dochodach do obsługi spłaty kredytu wspólnie z odsetkami i.

Czy przydatne?

Definicja Zdolność kredytowa

Definicja z ang. creditworthiness, z niem. Kreditwürdigkeit.

Co to jest ZDOLNOŚĆ KREDYTOWA: Umiejętność Kredytobiorcy przy jego dochodach do obsługi spłaty kredytu wspólnie z odsetkami i innymi obciążeniami stałymi

Pozostałe pojęcia ubezpieczeniowe na Z

Co znaczy Zdolność Kredytowa:
Definicja umiejętność kredytobiorcy do terminowej spłaty kredytu wspólnie z odsetkami zdolność kredytowa co to jest.
Co znaczy Zabezpieczenie Przejściowe:
Definicja czasowe) - zabezpieczenie użytkowane poprzez bank, przeważnie w formie ubezpieczenia kredytu w towarzystwie ubezpieczeniowym, do czasu prawomocnego wpisu hipoteki zdolność kredytowa definicja.
Co znaczy Zdarzenie Losowe:
Definicja nieprzewidziane wydarzenie, które może zakłócić realizację ustalonego programu albo doprowadzić do ukształtowania przyszłości niezgodnie ze sformułowaną prognozą zdolność kredytowa co znaczy.
Co znaczy Żyro:
Definicja poręczenie; w prawie wekslowym czynność polegająca na przyjęciu poprzez żyranta odpowiedzialności z tytułu weksla w razie niewypłacalności dłużnika zdolność kredytowa słownik.
Co znaczy Zabezpieczenie 2:
Definicja Security) - Rzecz oddana, złożona w depozyt albo zastaw w celu zabezpieczenia wypełnienia zobowiązania, zazwyczaj spłaty długu zdolność kredytowa znaczenie.
  • Dodano:
  • Autor: