akcja złota co to jest
Co to jest Złota akcja? Opis publicznych wyemitowana poprzez spółkę skarbu państwa albo spółkę.

Czy przydatne?

Definicja Złota akcja

Definicja z ang. golden share, z niem. golden share.

Co to jest ZŁOTA AKCJA: akcja będąca w posiadaniu władz publicznych wyemitowana poprzez spółkę skarbu państwa albo spółkę kapitału mieszanego, która jest obiektem częściowej albo całkowitej prywatyzacji

Pozostałe pojęcia ubezpieczeniowe na Z

Co znaczy Zaliczka:
Definicja opłata uiszczana z góry, pokrywająca część przyszłej należności złota akcja co to jest.
Co znaczy Zobowiązanie:
Definicja czynność rodząca wymóg dokonania świadczenia na korzyść osób trzecich złota akcja definicja.
Co znaczy Zyskowność:
Definicja umiejętność spółki do osiągania zysku złota akcja co znaczy.
Co znaczy Zdarzenie Losowe:
Definicja nieprzewidziane wydarzenie, które może zakłócić realizację ustalonego programu albo doprowadzić do ukształtowania przyszłości niezgodnie ze sformułowaną prognozą złota akcja słownik.
Co znaczy Żyrant:
Definicja osoba, która zapewnia przejęcie zobowiązania ciążącego na innej osobie w wypadku, gdy ta nie wywiąże się z niego złota akcja znaczenie.
  • Dodano:
  • Autor: