zobowiązanie co to jest
Co to jest Zobowiązanie? Opis czynność rodząca wymóg dokonania świadczenia na korzyść osób trzecich.

Czy przydatne?

Definicja Zobowiązanie

Definicja z ang. Commitment, z niem. Engagement.

Co to jest ZOBOWIĄZANIE: czynność rodząca wymóg dokonania świadczenia na korzyść osób trzecich

Pozostałe pojęcia ubezpieczeniowe na Z

Co znaczy Zadatek:
Definicja suma pieniędzy, którą kupujący przekazuje sprzedającemu w trakcie składania zamówienia, będąca gwarancją dokonania przyszłej transakcji zobowiązanie co to jest.
Co znaczy Znak Handlowy:
Definicja charakterystyczny obiekt oznaczenia danego towaru, stanowiący element własności handlowej zobowiązanie definicja.
Co znaczy Zaliczka:
Definicja opłata uiszczana z góry, pokrywająca część przyszłej należności zobowiązanie co znaczy.
Co znaczy Zyskowność:
Definicja umiejętność spółki do osiągania zysku zobowiązanie słownik.
Co znaczy Zadłużenie:
Definicja Kredyt i inne należności podlegające zapłacie poprzez Kredytobiorcę, w tym odsetki i inne wydatki określone w umowie zobowiązanie znaczenie.
  • Dodano:
  • Autor: