żyrant co to jest
Co to jest Żyrant? Opis zobowiązania ciążącego na innej osobie w wypadku, gdy ta nie wywiąże się z.

Czy przydatne?

Definicja Żyrant

Definicja z ang. guarantor, z niem. Garant.

Co to jest ŻYRANT: osoba, która zapewnia przejęcie zobowiązania ciążącego na innej osobie w wypadku, gdy ta nie wywiąże się z niego

Pozostałe pojęcia ubezpieczeniowe na Z

Co znaczy Zabezpieczenie 2:
Definicja Security) - Rzecz oddana, złożona w depozyt albo zastaw w celu zabezpieczenia wypełnienia zobowiązania, zazwyczaj spłaty długu żyrant co to jest.
Co znaczy Zabezpieczenie 1:
Definicja Collateral) - Nieruchomość albo inne aktywa stanowiące zabezpieczenie pożyczki w celu zagwarantowania spłaty długu żyrant definicja.
Co znaczy Zarząd:
Definicja organ firmy kapitałowej, który ma prawo i wymóg prowadzenia jej spraw żyrant co znaczy.
Co znaczy Zdolność Kredytowa:
Definicja Umiejętność Kredytobiorcy przy jego dochodach do obsługi spłaty kredytu wspólnie z odsetkami i innymi obciążeniami stałymi żyrant słownik.
Co znaczy Zaliczka:
Definicja opłata uiszczana z góry, pokrywająca część przyszłej należności żyrant znaczenie.
  • Dodano:
  • Autor: