zysk co to jest
Co to jest Zysk? Opis nieujemny rezultat finansowy przedsiębiorstwa definicja.

Czy przydatne?

Definicja Zysk

Definicja z ang. Profit, z niem. Gewinn.

Co to jest ZYSK: nieujemny rezultat finansowy przedsiębiorstwa

Pozostałe pojęcia ubezpieczeniowe na Z

Co znaczy Żyro:
Definicja poręczenie; w prawie wekslowym czynność polegająca na przyjęciu poprzez żyranta odpowiedzialności z tytułu weksla w razie niewypłacalności dłużnika zysk co to jest.
Co znaczy Zadłużenie:
Definicja Kredyt i inne należności podlegające zapłacie poprzez Kredytobiorcę, w tym odsetki i inne wydatki określone w umowie zysk definicja.
Co znaczy Zarząd:
Definicja organ firmy kapitałowej, który ma prawo i wymóg prowadzenia jej spraw zysk co znaczy.
Co znaczy Zdolność Kredytowa:
Definicja umiejętność kredytobiorcy do terminowej spłaty kredytu wspólnie z odsetkami zysk słownik.
Co znaczy Zabezpieczenie:
Definicja roszczenie w relacji do aktywów uzyskiwane w zamian za udzielenie pożyczki zysk znaczenie.
  • Dodano:
  • Autor: