dystymia dysmorfofobia co to jest
Deluzja co znaczy Dystres krzyżówka Dysocjacja co to jest Deindywiduacja słownik Dogmatyzm czym.

Definicje z psychologii na D

 • Definicja Dystymia Co znaczy niedobry nastrój. Termin odnosi się do szczególnego rodzaju depresji, gdzie przewlekłe obniżenie nastroju łączy się z lękiem. Jej przebieg jest łagodniejszy
 • Definicja Dysmorfofobia Krzyżówka dysmorphic disorder, BDD) – należące do ekipy hipochondrycznych zaburzenie psychiczne, charakteryzujące się występowaniem lęku związanego z przekonaniem o
 • Definicja Decentracja Co to jest umiejętność ujmowania rzeczywistości – sytuacji, ludzi, problemów – z wielu różnych perspektyw. Odznacza się dwie postacie decentracji: poznawczą i socjalną
 • Definicja Social Dreaming Słownik spore zainteresowanie metodą zastosowania snów (w j. polskim nie ma dobrego odpowiednika tego terminu). To sposób, gdzie koncentrujemy się na samym śnie, a nie
 • Definicja Cechy Dźwięku Czym jest cechami dźwięku, odznacza się także cechy psychologiczne (wrażeniowe, subiektywne). To są: wysokość dźwięku (zależy od częstotliwości), głośność dźwięku
 • Definicja Pamięć Długookresowa Co oznacza trwały magazyn śladów pamięciowych o teoretycznie nieograniczonej pojemności i czasie przechowywania
 • Definicja Sukces Deterioracji Tłumaczenie sprawności. Józef Kozielecki w psychologicznej teorii samowiedzy tak ustala impulsy utrudniające samopoznanie. Pośród nich najpoważniejszym, w najwyższym
 • Definicja Dogmatyzm Przykłady władzy zwierzchniej) – znaczy bezkrytyczne przyjmowanie pewnych poglądów albo twierdzeń bez dowodu, na zasadzie ślepej wiary. Jego przeciwieństwem jest
 • Definicja Deindywiduacja Definicja określane jako zagubienie się tłumie. Znaczy zatarcie się poczucia indywidualności, a z powodu utratę kontroli nad własnym zachowaniem. Ten stan ograniczonej
 • Definicja Dysocjacja Encyklopedia rozdzielenie) – wg amerykańskiej klasyfikacji zaburzeń (DSM-IV) dysocjacja rozumiana jest jako „rozłączenie funkcji, które na ogół są zintegrowane, a więc
 • Definicja Dystres Jak działa to przedłużający się stres. Jeżeli jest zbyt silny i długo się utrzymuje, może prowadzić do wyniszczenia organizmu i chorób psychosomatycznych
 • Definicja Deluzja Czy jest fałszywe przekonanie na temat otoczenia zewnętrznego albo własnego stanu. Takim przekonaniom towarzyszy mocne poczucie realności przeżywanych fikcji

Co to jest - Pojęcia od psychiatry

Słownik definicji psychologa. Co to znaczy u psychologa? Co oznacza u psychiatry? Przykłady zachowań jak znosić.

Definicja Deluzja co znaczy Dystres krzyżówka Dysocjacja co to jest Deindywiduacja słownik Dogmatyzm czym jest Deterioracji sukces co oznacza Długookresowa pamięć. co to jest.

Słownik Dystymia co znaczy Dysmorfofobia krzyżówka Decentracja co to jest co to znaczy.