najlepszy deluzja dystres co to jest
KRZYŻÓWKA Deluzja, Dystres, Deterioracji Sukces, Dźwięku Cechy, Dysocjacja, Deindywiduacja.

Definicje z psychologii na D

 • Definicja Dystymia Co to jest niedobry nastrój. Termin odnosi się do szczególnego rodzaju depresji, gdzie przewlekłe obniżenie nastroju łączy się z lękiem. Jej przebieg jest łagodniejszy
 • Definicja Dysmorfofobia Definicja dysmorphic disorder, BDD) – należące do ekipy hipochondrycznych zaburzenie psychiczne, charakteryzujące się występowaniem lęku związanego z przekonaniem o
 • Definicja Dogmatyzm Co znaczy władzy zwierzchniej) – znaczy bezkrytyczne przyjmowanie pewnych poglądów albo twierdzeń bez dowodu, na zasadzie ślepej wiary. Jego przeciwieństwem jest
 • Definicja Decentracja Słownik umiejętność ujmowania rzeczywistości – sytuacji, ludzi, problemów – z wielu różnych perspektyw. Odznacza się dwie postacie decentracji: poznawczą i socjalną
 • Definicja Social Dreaming Znaczenie spore zainteresowanie metodą zastosowania snów (w j. polskim nie ma dobrego odpowiednika tego terminu). To sposób, gdzie koncentrujemy się na samym śnie, a nie
 • Definicja Pamięć Długookresowa Czym jest trwały magazyn śladów pamięciowych o teoretycznie nieograniczonej pojemności i czasie przechowywania
 • Definicja Deindywiduacja Co oznacza określane jako zagubienie się tłumie. Znaczy zatarcie się poczucia indywidualności, a z powodu utratę kontroli nad własnym zachowaniem. Ten stan ograniczonej
 • Definicja Dysocjacja Krzyżówka rozdzielenie) – wg amerykańskiej klasyfikacji zaburzeń (DSM-IV) dysocjacja rozumiana jest jako „rozłączenie funkcji, które na ogół są zintegrowane, a więc
 • Definicja Cechy Dźwięku Najlepszy cechami dźwięku, odznacza się także cechy psychologiczne (wrażeniowe, subiektywne). To są: wysokość dźwięku (zależy od częstotliwości), głośność dźwięku
 • Definicja Sukces Deterioracji Przykłady sprawności. Józef Kozielecki w psychologicznej teorii samowiedzy tak ustala impulsy utrudniające samopoznanie. Pośród nich najpoważniejszym, w najwyższym
 • Definicja Dystres Encyklopedia to przedłużający się stres. Jeżeli jest zbyt silny i długo się utrzymuje, może prowadzić do wyniszczenia organizmu i chorób psychosomatycznych
 • Definicja Deluzja Jak działa fałszywe przekonanie na temat otoczenia zewnętrznego albo własnego stanu. Takim przekonaniom towarzyszy mocne poczucie realności przeżywanych fikcji

Co to jest - Pojęcia od psychiatry

Słownik definicji psychologa. Co to znaczy u psychologa? Co oznacza u psychiatry? Przykłady zachowań jak znosić.

Definicja KRZYŻÓWKA Deluzja, Dystres, Deterioracji Sukces, Dźwięku Cechy, Dysocjacja, Deindywiduacja, Długookresowa Pamięć, Dreaming Social, Decentracja, Dogmatyzm, Dysmorfofobia co to jest.

Słownik Najlepszy Deluzja, Dystres, Deterioracji Sukces, Dźwięku Cechy co to znaczy.