dogmatyzm deterioracji sukces co to jest
Dogmatyzm, Deterioracji Sukces, Dysocjacja, Dystymia, Dreaming Social, Dystres, Deindywiduacja.

Definicje z psychologii na D

 • Definicja Pamięć Długookresowa Co to jest trwały magazyn śladów pamięciowych o teoretycznie nieograniczonej pojemności i czasie przechowywania
 • Definicja Dysmorfofobia Co to jest disorder, BDD) – należące do ekipy hipochondrycznych zaburzenie psychiczne, charakteryzujące się występowaniem lęku związanego z
 • Definicja Cechy Dźwięku Co to jest dźwięku, odznacza się także cechy psychologiczne (wrażeniowe, subiektywne). To są: wysokość dźwięku (zależy od częstotliwości), głośność
 • Definicja Deluzja Co to jest zewnętrznego albo własnego stanu. Takim przekonaniom towarzyszy mocne poczucie realności przeżywanych fikcji
 • Definicja Decentracja Co to jest ujmowania rzeczywistości – sytuacji, ludzi, problemów – z wielu różnych perspektyw. Odznacza się dwie postacie decentracji: poznawczą i
 • Definicja Deindywiduacja Co to jest zagubienie się tłumie. Znaczy zatarcie się poczucia indywidualności, a z powodu utratę kontroli nad własnym zachowaniem. Ten stan
 • Definicja Dystres Co to jest zbyt silny i długo się utrzymuje, może prowadzić do wyniszczenia organizmu i chorób psychosomatycznych
 • Definicja Social Dreaming Co to jest zainteresowanie metodą zastosowania snów (w j. polskim nie ma dobrego odpowiednika tego terminu). To sposób, gdzie koncentrujemy się na
 • Definicja Dystymia Co to jest Termin odnosi się do szczególnego rodzaju depresji, gdzie przewlekłe obniżenie nastroju łączy się z lękiem. Jej przebieg jest
 • Definicja Dysocjacja Co to jest wg amerykańskiej klasyfikacji zaburzeń (DSM-IV) dysocjacja rozumiana jest jako „rozłączenie funkcji, które na ogół są zintegrowane, a więc
 • Definicja Sukces Deterioracji Co to jest Józef Kozielecki w psychologicznej teorii samowiedzy tak ustala impulsy utrudniające samopoznanie. Pośród nich najpoważniejszym, w
 • Definicja Dogmatyzm Co to jest zwierzchniej) – znaczy bezkrytyczne przyjmowanie pewnych poglądów albo twierdzeń bez dowodu, na zasadzie ślepej wiary. Jego przeciwieństwem

Co to jest - Pojęcia od psychiatry

Słownik definicji psychologa. Co to znaczy u psychologa? Co oznacza u psychiatry? Przykłady zachowań jak znosić.

Definicja Dogmatyzm, Deterioracji Sukces, Dysocjacja, Dystymia, Dreaming Social, Dystres, Deindywiduacja, Decentracja, Deluzja, Dźwięku Cechy, Dysmorfofobia co to jest.

Słownik Dogmatyzm, Deterioracji Sukces, Dysocjacja, Dystymia co to znaczy.