efektu rozmiar ejdetyzm co to jest
Ekspansywny optymizm co znaczy Ekstrawersja krzyżówka Elektromiografia co to jest Ego słownik.

Definicje z psychologii na E

 • Definicja Rozmiar Efektu Co znaczy statystyczna miara siły związku pomiędzy dwiema zmiennymi
 • Definicja Ejdetyzm Krzyżówka znający) to umiejętność do przeżywania wyobrażeń w sposób tak wyrazisty, jak zdarzeń realnych, a również umiejętność do przechowywania w umyśle poprzez pewien
 • Definicja Engram Co to jest mózgu. Termin ten wprowadził prawie sto lat temu niemiecki biolog Richard Semon. Istniały przeciwstawne poglądy na temat tego, czy ślady pamięciowe
 • Definicja Eros Słownik i Agape – sporo typów miłości wyróżniane już poprzez Greków, a opisane wnikliwie w typologii opracowanej poprzez socjologa Johna Lee. Psychologowie Susan i
 • Definicja Estrogeny Czym jest Xeńskie produkowane poprzez jajniki, a również w niewielkich ilościach poprzez jądra i korę nadnerczy. Są odpowiedzialne pomiędzy innymi za postęp drugo- i
 • Definicja Reaktywność Emocjonalna Co oznacza tendencja do intensywnego reagowania na bodźce wywołujące emocje, wyrażająca się w dużej wrażliwości i niskiej odporności emocjonalnej
 • Definicja Konwergencja Emocjonalna Tłumaczenie zbierać się) to upodobnienie emocji przeżywanych poprzez osoby regularnie przebywające wspólnie. Psychologowie społeczni Dacher Keltner i Cameron Anderson
 • Definicja Kompleks Edypa Przykłady podświadome i stłumione marzenie seksualnego związku z rodzicem płci przeciwnej, a zarazem chęć pozbycia się rodzica tej samej płci jako rywala
 • Definicja Podejście Enaktywne Definicja procesem zachodzącym w mózgu czy w umyśle, ale rodzajem umiejętnej aktywności. Nasza umiejętność do spostrzegania wymaga posiadania zmysłowo-ruchowej wiedzy
 • Definicja Eudajmonizm Encyklopedia dosłownie „mający dobrego ducha”) to jest pogląd etyczny, głoszący, Iż osiągnięcie szczęścia jest najwyższym dobrem i ostatecznym celem każdego człowieka. Nie
 • Definicja Empatia Jak działa znaczy umiejętność do podzielania czyjegoś stanu psychicznego, odczuwania tego, co obecnie czuje druga osoba. Nie mniej jednak, jak pisze Nancy Williams w
 • Definicja Empatyczne rozumienie i komunikowanie Czy jest jest za jeden z głownych czynników decyzyjnych o skutecznym pomaganiu. Obejmuje cztery aspekty: a) umiejętność terapeuty do tworzenia trafnych wyobrażeń na
 • Definicja Ego Pojęcie różne znaczenie zależnie od koncepcji, w jakiej jest stosowany. W fundamentalnym, neutralnym znaczeniu odnosi się do „ja” pojmowanego jako podmiot życia
 • Definicja Elektromiografia Wyjaśnienie elektrycznej mięśni dzięki urządzenia wzmacniającego potencjały bioelektryczne, a więc elektromiografu. W medycynie elektromiografia jest fundamentalnym
 • Definicja Ekstrawersja Opis aktywność, impulsywność i śmiałość. Przeciwieństwem jest introwersja. Typowy ekstrawertyk działa, poszukuje mocnych wrażeń, jest ożywiony, towarzyski
 • Definicja Optymizm Ekspansywny Informacje  – wiara w efekt

Co to jest - Pojęcia od psychiatry

Słownik definicji psychologa. Co to znaczy u psychologa? Co oznacza u psychiatry? Przykłady zachowań jak znosić.

Definicja Ekspansywny optymizm co znaczy Ekstrawersja krzyżówka Elektromiografia co to jest Ego słownik Empatyczne rozumienie i komunikowanie czym jest Empatia co. co to jest.

Słownik Efektu rozmiar co znaczy Ejdetyzm krzyżówka Engram co to jest Eros co to znaczy.