sukces halo samoświadomość co to jest
Shinguru parasaito co znaczy Syndromy powiązane z kulturą culture bound syndromes krzyżówka.

Definicje z psychologii na S

 • Definicja Halo Sukces Co znaczy złudzenie wynikające ze znaczenia pierwszego wrażenia w spostrzeganiu ludzi. Właśnie owo wrażenie powoduje to, jak będziemy postrzegać danego człowieka
 • Definicja Przedmiotowa Samoświadomość Krzyżówka warunkuje zgodność zachowań z normami moralnymi i postawami. Odpowiednio z teorią przedmiotowej samoświadomości, którą sformułowali Shelley Duval i Robert
 • Definicja Salutogeneza Co to jest wyzdrowienie) – nowe podejście do zdrowia, jego promocji i ochrony. Schemat salutogenezy sformułował Aaron Antonovsky, socjolog medycyny, w opozycji do modelu
 • Definicja Party Cocktail Sukces Słownik dotyczące nas samych (własnej osoby) łatwiej do nas docierają. Wyłapujemy je nawet wtedy, gdy nasza uwaga pochłonięta jest czymś innym. Oto jesteśmy na
 • Definicja Synergia Czym jest – a więc wspólnie i ergon – a więc dzieło bądź dzia­łanie. Termin ten ma wykorzystanie w wielu dziedzinach: w teorii informacji, ekonomii, energetyce
 • Definicja Serotonina Co oznacza neuroprzekaźnik syntetyzowany w ośrodkowym układzie nerwowym. Bierze udział w procesach snu i wzbudzenia emocjonalnego
 • Definicja Skrzynka Skinnera Tłumaczenie można nauczyć przesądów, Burrhus Frederic Skinner skonstruował szczególne urządzenie. W małej skrzynce znajdowały się – tak jak w innych podobnych
 • Definicja Synestezja Przykłady równoczesne postrzeganie; od sýn – wspólnie i aísthesis – poznanie przez zmysły) – spostrzeżenie o charakterze wielozmysłowym. Wskutek pobudzenia jednego
 • Definicja Otępienie Semantyczne Definicja dolegliwości Picka, afazji postępującej, jak i do pamięci semantycznej. Arnold Pick (1851–1924) zwracał uwagę na związek między postępującą afazją a zanikami
 • Definicja Drzwiach W Stopa Encyklopedia metoda wpływu społecznego oparta na sekwencji próśb: spełnienie prośby mniejszej powiększa gotowość spełnienia kolejnej, większej prośby
 • Definicja Syndromy bdquo ślepe kulturowo rdquo culture blind syndromes Jak działa założenie, Iż dolegliwość psychiczna i jej objawy są zjawiskiem uniwersalnym niezależnym od kultury
 • Definicja Sukces samej ekspozycji mere exposure effect Czy jest bodźca wspólnie z częstością jego eksponowania. Bodźce, które już widzieliśmy, lubimy bardziej niż te nowe, widziane po raz pierwszy. Zdarzenie tj. używane w
 • Definicja Afazja Semantyczna Pojęcie charakteryzujący się trudnościami w rozumieniu złożonych gramatycznie form wypowiedzi. Chory może różnicować poszczególne przedmioty wypowiedzi – fonemy, słowa
 • Definicja Trojańskiego Konia Strategia Wyjaśnienie bazuje na przekazniu argumentów poza uwagą odbiorcy, bez jego refleksji, żeby nie bronił swojego stanowiska
 • Definicja Stereotyp Opis słów stereos – stężały, twardy i typos – wzorzec, odcisk. Do socjologii termin wprowadził przed blisko stu laty Walter Lippmann, traktując go jako umysłowy
 • Definicja Ekipa Spotkaniowa Informacje ekipach, wykorzystywane postępowi osobistemu i doskonaleniu komunikacji interpersonalnej i stosunku pomiędzy ludźmi, dzięki przeżywaniu w czasie tych spotkań
 • Definicja Syllogomania Znaczenie odmiennie patologiczne zbieractwo. Jak się szacuje, z problemem boryka się około 5 procent amerykańskiego społeczeństwa, częściej osoby dorosłe. Zaburzenie to
 • Definicja Syntonia Co znaczy empatią. W czasie gdy termin ten pochodzi od greckiego słowa syntonía, a więc „współbrzmienie”, „zgodność”, i znaczy umiejętność rozumienia uczuć, pragnień i
 • Definicja Suplikacja Krzyżówka to jedna ze strategii autoprezentacji. Nazwę zaczerpnięto od pieśni błagalnej śpiewanej w kościele katolickim. W szczególności w trakcie jakichś klęsk
 • Definicja Ślepopatrzenie Co to jest przeciwne do ślepowidzenia (blind­sight). W ślepowidzeniu osoba nie posiada fizjologicznego uposażenia pozwalającego widzieć, a jednak widzi. Ślepopatrzenie
 • Definicja Ty Ja Stosunek Słownik tej symetrycznej stosunku osiągamy pełnię ludzkiej egzystencji. Tożsamość i podmiotowość każdej z osób uczestniczących w tym spotkaniu ustalona jest dwusłowem
 • Definicja Uzasadnienia Nadmiernego Sukces Czym jest własnego zachowania powodami zewnętrznymi i niedoceniania roli przyczyn wewnętrznych. Zdarzenie to występuje, gdy czynność początkowo motywowana wewnętrznie
 • Definicja To Ja Stosunek Co oznacza uprzedmiotawiająca, zarówno osobę, jak i innych ludzi, z którymi osoba nawiązuje takie asymetryczne stosunki. Jest w nich między innymi realizacja zadań
 • Definicja Deprywacja Sensoryczna Tłumaczenie pozbawienie dopływu bodźców. Badania, inspirowane raczej koncepcją mechanizmów mózgowych kanadyjskiego psychologa Donalda Hebba, przyniosły nadzwyczajnie
 • Definicja Syndromy powiązane z kulturą culture bound syndromes Przykłady na yin i yang – w języku chińskim to są przymiotniki. Przeciwstawne a zarazem dopełniające się cechy opisujące mechanizm przemiany, jakiemu podlega każde
 • Definicja Parasaito Shinguru Definicja single) a więc singiel pasożyt. To niekorzystne ustalenie w Japonii stosowane jest raczej w relacji do niezamężnych młodych kobiet. Takiego ustalenia użył prof

Co to jest - Pojęcia od psychiatry

Słownik definicji psychologa. Co to znaczy u psychologa? Co oznacza u psychiatry? Przykłady zachowań jak znosić.

Definicja Shinguru parasaito co znaczy Syndromy powiązane z kulturą culture bound syndromes krzyżówka Sensoryczna deprywacja co to jest Stosunek ja to słownik Sukces. co to jest.

Słownik Sukces halo co znaczy Samoświadomość przedmiotowa krzyżówka co to znaczy.