sukces cocktail party sukces co to jest
Sukces Cocktail Party, Sukces Nadmiernego Uzasadnienia, Sukces Samej Ekspozycji Mere Exposure.

Definicje z psychologii na S

 • Definicja Sukces halo Co to jest pierwszego wrażenia w spostrzeganiu ludzi. Właśnie owo wrażenie powoduje to, jak będziemy postrzegać danego człowieka
 • Definicja Samoświadomość przedmiotowa Co to jest zgodność zachowań z normami moralnymi i postawami. Odpowiednio z teorią przedmiotowej samoświadomości, którą sformułowali Shelley Duval i
 • Definicja Stopa w drzwiach Co to jest metoda wpływu społecznego oparta na sekwencji próśb: spełnienie prośby mniejszej powiększa gotowość spełnienia kolejnej, większej prośby
 • Definicja Salutogeneza Co to jest – nowe podejście do zdrowia, jego promocji i ochrony. Schemat salutogenezy sformułował Aaron Antonovsky, socjolog medycyny, w opozycji do
 • Definicja Stereotyp Co to jest stereos – stężały, twardy i typos – wzorzec, odcisk. Do socjologii termin wprowadził przed blisko stu laty Walter Lippmann, traktując go
 • Definicja Stosunek ja ty Co to jest symetrycznej stosunku osiągamy pełnię ludzkiej egzystencji. Tożsamość i podmiotowość każdej z osób uczestniczących w tym spotkaniu ustalona
 • Definicja Serotonina Co to jest neuroprzekaźnik syntetyzowany w ośrodkowym układzie nerwowym. Bierze udział w procesach snu i wzbudzenia emocjonalnego
 • Definicja Stosunek ja to Co to jest uprzedmiotawiająca, zarówno osobę, jak i innych ludzi, z którymi osoba nawiązuje takie asymetryczne stosunki. Jest w nich między innymi
 • Definicja Spotkaniowa ekipa Co to jest wykorzystywane postępowi osobistemu i doskonaleniu komunikacji interpersonalnej i stosunku pomiędzy ludźmi, dzięki przeżywaniu w czasie
 • Definicja ślepopatrzenie Co to jest ślepowidzenia (blind­sight). W ślepowidzeniu osoba nie posiada fizjologicznego uposażenia pozwalającego widzieć, a jednak widzi
 • Definicja Skinnera skrzynka Co to jest przesądów, Burrhus Frederic Skinner skonstruował szczególne urządzenie. W małej skrzynce znajdowały się – tak jak w innych podobnych
 • Definicja Strategia konia trojańskiego Co to jest bazuje na przekazniu argumentów poza uwagą odbiorcy, bez jego refleksji, żeby nie bronił swojego stanowiska
 • Definicja Syndromy powiązane z kulturą culture bound syndromes Co to jest yang – w języku chińskim to są przymiotniki. Przeciwstawne a zarazem dopełniające się cechy opisujące mechanizm przemiany, jakiemu podlega
 • Definicja Syndromy bdquo ślepe kulturowo rdquo culture blind syndromes Co to jest założenie, Iż dolegliwość psychiczna i jej objawy są zjawiskiem uniwersalnym niezależnym od kultury
 • Definicja Syntonia Co to jest czasie gdy termin ten pochodzi od greckiego słowa syntonía, a więc „współbrzmienie”, „zgodność”, i znaczy umiejętność rozumienia uczuć
 • Definicja Sensoryczna deprywacja Co to jest dopływu bodźców. Badania, inspirowane raczej koncepcją mechanizmów mózgowych kanadyjskiego psychologa Donalda Hebba, przyniosły
 • Definicja Semantyczna afazja Co to jest trudnościami w rozumieniu złożonych gramatycznie form wypowiedzi. Chory może różnicować poszczególne przedmioty wypowiedzi – fonemy, słowa
 • Definicja Shinguru parasaito Co to jest więc singiel pasożyt. To niekorzystne ustalenie w Japonii stosowane jest raczej w relacji do niezamężnych młodych kobiet. Takiego ustalenia
 • Definicja Semantyczne otępienie Co to jest Picka, afazji postępującej, jak i do pamięci semantycznej. Arnold Pick (1851–1924) zwracał uwagę na związek między postępującą afazją a
 • Definicja Synergia Co to jest wspólnie i ergon – a więc dzieło bądź dzia­łanie. Termin ten ma wykorzystanie w wielu dziedzinach: w teorii informacji, ekonomii
 • Definicja Suplikacja Co to jest ze strategii autoprezentacji. Nazwę zaczerpnięto od pieśni błagalnej śpiewanej w kościele katolickim. W szczególności w trakcie jakichś
 • Definicja Syllogomania Co to jest patologiczne zbieractwo. Jak się szacuje, z problemem boryka się około 5 procent amerykańskiego społeczeństwa, częściej osoby dorosłe
 • Definicja Synestezja Co to jest postrzeganie; od sýn – wspólnie i aísthesis – poznanie przez zmysły) – spostrzeżenie o charakterze wielozmysłowym. Wskutek pobudzenia
 • Definicja Sukces samej ekspozycji mere exposure effect Co to jest wspólnie z częstością jego eksponowania. Bodźce, które już widzieliśmy, lubimy bardziej niż te nowe, widziane po raz pierwszy. Zdarzenie tj
 • Definicja Sukces nadmiernego uzasadnienia Co to jest zachowania powodami zewnętrznymi i niedoceniania roli przyczyn wewnętrznych. Zdarzenie to występuje, gdy czynność początkowo motywowana
 • Definicja Sukces cocktail party Co to jest nas samych (własnej osoby) łatwiej do nas docierają. Wyłapujemy je nawet wtedy, gdy nasza uwaga pochłonięta jest czymś innym. Oto jesteśmy

Co to jest - Pojęcia od psychiatry

Słownik definicji psychologa. Co to znaczy u psychologa? Co oznacza u psychiatry? Przykłady zachowań jak znosić.

Definicja Sukces Cocktail Party, Sukces Nadmiernego Uzasadnienia, Sukces Samej Ekspozycji Mere Exposure Effect, Synestezja, Syllogomania, Suplikacja, Synergia co to jest.

Słownik Sukces Cocktail Party, Sukces Nadmiernego Uzasadnienia co to znaczy.