wielorakie inteligencje co to jest
Warunkowy bodziec co znaczy Wiktymizacja krzyżówka Wyparcie co to jest Wytrzymałość słownik.

Definicje z psychologii na W

  • Definicja Inteligencje Wielorakie Co znaczy wielorakich zakłada, Iż inteligencja nie jest jednowymiarowa, a każdy z nas posiada przynajmniej kilka jej rodzajów. Jej autor, prof. Howard Gardner, psycholog
  • Definicja Kontroli Poczucie Wewnętrzne Krzyżówka to przekonanie osoby, Iż ma wpływ na rozgrywające się wokół niej zdarzenia
  • Definicja Pamięci Kształtowanie Wsteczne Co to jest to mechanizm zmiany poprzednich doświadczeń pod wpływem późniejszych zdarzeń
  • Definicja Wariograf Słownik gr. graphein – pisać), odmiennie poligraf – kolokwialnie (aczkolwiek niesłusznie) zwany jest także wykrywaczem kłamstw. Jego historia sięga XVII wieku, kiedy
  • Definicja Wytrzymałość Czym jest quot;umiejętność do adekwatnego reagowania w przypadkach wymagających długotrwałej albo wysoko stymulującej aktywności i w uwarunkowaniach silnej stymulacji
  • Definicja Wyparcie Co oznacza mechanizmy albo czynności psychiczne funkcjonujące w celu ochrony jednostki przed myślami, impulsami i wspomnieniami, które mogłyby spowodować lęk, obawę lub
  • Definicja Wiktymizacja Tłumaczenie pokrzywdzenie, a więc doznanie krzywd i szkód wskutek jakiegoś zdarzenia, a również działania prowadzące do tego, Iż dana osoba staje się ofiarą przemocy
  • Definicja Bodziec Warunkowy Przykłady wywołujący reakcję bardzo podobną do reakcji bezwarunkowej (automatycznej, instynktownej) dopiero po tym, gdy zostanie skojarzony z impulsem bezwarunkowym

Co to jest - Pojęcia od psychiatry

Słownik definicji psychologa. Co to znaczy u psychologa? Co oznacza u psychiatry? Przykłady zachowań jak znosić.

Definicja Warunkowy bodziec co znaczy Wiktymizacja krzyżówka Wyparcie co to jest Wytrzymałość słownik Wariograf czym jest Wsteczne kształtowanie pamięci co oznacza. co to jest.

Słownik Wielorakie inteligencje co znaczy Wewnętrzne poczucie kontroli co to znaczy.