wielorakie inteligencje co to jest
Wielorakie Inteligencje, Wariograf, Warunkowy Bodziec, Wiktymizacja, Wyparcie, Wewnętrzne Poczucie.

Definicje z psychologii na W

  • Definicja Wytrzymałość Co to jest umiejętność do adekwatnego reagowania w przypadkach wymagających długotrwałej albo wysoko stymulującej aktywności i w uwarunkowaniach
  • Definicja Pamięci Kształtowanie Wsteczne Co to jest to mechanizm zmiany poprzednich doświadczeń pod wpływem późniejszych zdarzeń
  • Definicja Kontroli Poczucie Wewnętrzne Co to jest to przekonanie osoby, Iż ma wpływ na rozgrywające się wokół niej zdarzenia
  • Definicja Wyparcie Co to jest albo czynności psychiczne funkcjonujące w celu ochrony jednostki przed myślami, impulsami i wspomnieniami, które mogłyby spowodować lęk
  • Definicja Wiktymizacja Co to jest pokrzywdzenie, a więc doznanie krzywd i szkód wskutek jakiegoś zdarzenia, a również działania prowadzące do tego, Iż dana osoba staje się
  • Definicja Bodziec Warunkowy Co to jest reakcję bardzo podobną do reakcji bezwarunkowej (automatycznej, instynktownej) dopiero po tym, gdy zostanie skojarzony z impulsem
  • Definicja Wariograf Co to jest graphein – pisać), odmiennie poligraf – kolokwialnie (aczkolwiek niesłusznie) zwany jest także wykrywaczem kłamstw. Jego historia sięga
  • Definicja Inteligencje Wielorakie Co to jest zakłada, Iż inteligencja nie jest jednowymiarowa, a każdy z nas posiada przynajmniej kilka jej rodzajów. Jej autor, prof. Howard Gardner

Co to jest - Pojęcia od psychiatry

Słownik definicji psychologa. Co to znaczy u psychologa? Co oznacza u psychiatry? Przykłady zachowań jak znosić.

Definicja Wielorakie Inteligencje, Wariograf, Warunkowy Bodziec, Wiktymizacja, Wyparcie, Wewnętrzne Poczucie Kontroli, Wsteczne Kształtowanie Pamięci, Wytrzymałość co to jest.

Słownik Wielorakie Inteligencje, Wariograf, Warunkowy Bodziec co to znaczy.