politique acqu co to jest
Co oznacza acquis politique: obejmujące również prawa i wymagania wynikające z drugiego filara UE.

Czy przydatne?

Czym jest acquis politique

Definicja z ang. acquis politique, z niem. Besitzstand politique.

Definicja: szersze spojrzenie na prawo UE, obejmujące również prawa i wymagania wynikające z drugiego filara UE, w tym realizacji Wspólnej Polityki Zagranicznej i Bezpieczeństwa. Współpraca w tej dziedzinie ma charakter międzyrządowy (w przeciwieństwie od pierwszego filara ponadnarodowego), a decyzje podejmowane przez wzgląd na jej realizacją zapadają w zdecydowanej większości wypadków jednogłośnie, mimo Iż Traktat Amsterdamski znacząco rozszerzył sposobność głosowania większością kwalifikowaną

Czym jest acquis politique znaczenie w Słownik na A .