transatlantycka agenda co to jest
Co oznacza Agenda Transatlantycka: porozumienie zawarte w 1995 pomiędzy Wspólnotą Europejską a.

Czy przydatne?

Czym jest Agenda Transatlantycka

Definicja z ang. Transatlantic Agenda, z niem. Transatlantische Agenda.

Definicja: (z angielskiego: Transatlantic Agenda) porozumienie zawarte w 1995 pomiędzy Wspólnotą Europejską a Stanami Zjednoczonymi. Ustala ramy współpracy w wielu dziedzinach, między innymi w popieraniu pokoju i stabilności, ochronie demokracji, międzynarodowej współpracy na rzecz ochrony środowiska i poprawy warunków pracy, powstaniu lepszych warunków dla rozwoju handlu na świecie i zacieśnienia kontaktów pomiędzy kontynentami

Czym jest Agenda Transatlantycka znaczenie w Słownik na A .