opcja atlantycka co to jest
Co oznacza atlantycka opcja: wiązania rozwoju Europy z obecnością Stanów Zjednoczonych w jej.

Czy przydatne?

Czym jest atlantycka opcja

Definicja z ang. Atlantic option, z niem. Atlantic Option.

Definicja: tendencja w polityce europejskiej do wiązania rozwoju Europy z obecnością Stanów Zjednoczonych w jej strukturach i polityce. Po II wojnie światowej stało się widoczne wszechstronne ich zaangażowanie w Europie. W zakresie polityczno-militarnej znalazło to swój słowo w utworzeniu NATO; Stany Zjednoczone wpływały także znacznie na postęp gospodarczy Europy poprzez plan Marshalla, Organizację Współpracy Gospodarczej i Rozwoju, inspirowanie mechanizmów integracji europejskiej. W latach 60. pojawiły się jednak pierwsze ważne kontrowersje wokół roli USA w Europie. Część krajów członkowskich EWG pozostała zwolennikami a.o., uznając, Iż ścisłe powiązanie ze Stanami Zjednoczonymi jest warunkiem bezpieczeństwa i stabilizacji Europy. Takie stanowisko było charakterystyczne dla Ogromnej Brytanii, tradycyjnie nawiązującej do anglosaskich źródeł i widzącej w Stanach Zjednoczonych przeciwwagę dla Francji i RFN, i dla mniejszych krajów, zyskiwało także poparcie części polityków RFN, zdających sobie sprawę z wagi USA w procesie jedności niemieckiej. Alternatywą a.o. była europejska opcja. Dyskusja ta powróciła po 1989 w kontekście końca zimnej wojny i pytania o sedno dalszego istnienia NATO i obecności USA w Europie. Konflikt bałkański i wątpliwość co do trwałej stabilizacji w Europie zadecydowały o ponownej przewadze a.o. Takie także było stanowisko państw Europy Środkowo-Wschodniej, dążącej do członkostwa w NATO. Zaistniała ona również wyraźnie w polityce zagranicznej Rzeczypospolitej Polskiej. Kryzys wokół Iraku z 2002 wzbudził ponownie dyskusje na jej temat, dzieląc Europejczyków na proamerykański obóz i krytyczny wobec polityki Stanów Zjednoczonych, Niemcy i Francję i państwa Beneluksu. Zobacz także relacje transatlantyckie, Agenda Transatlantycka, Deklaracja Transatlantycka, ekonomiczne partnestwo transatlantyckie

Czym jest atlantycka opcja znaczenie w Słownik na A .