azyl co to jest
Co oznacza azyl: dyplomatyczny: udzielenie schronienia osobom ściganym na terenie misji.

Czy przydatne?

Czym jest azyl

Definicja z ang. refuge, z niem. Heiligtum.

Definicja: (gr. ásylon schronienie) 1. dyplomatyczny: udzielenie schronienia osobom ściganym na terenie misji dyplomatycznej, wykonywany dzięki zasadzie eksterytorialności tych przedstawicielstw. W praktyce dotyczy to konsulatów, okrętów, samolotów, baz wojskowych znajdujących się na obcym terytorium, wód terytorialnych innego państwa. W odróżnieniu do a. politycznego, a.d. nie jest powszechnie akceptowany, narusza gdyż terytorialne zwierzchnictwo państwa i jest sprzeczny z uznanymi funkcjami misji dyplomatycznej. Na największą skalę stosują go państwa latynoamerykańskie, które zawarły sporo konwencji regulujących jego prawne zasady. Wg nich może być użytkowany tylko krótkoterminowo, w nagłych wypadkach, wobec osób ściganych z powodów politycznych, na terenie państwa, które uznaje a.d. Kraj musi także być poinformowane o udzieleniu a.d., ma prawo żądać natychmiastowego wydalenia azylanta, ma także wymóg dostarczyć mu list żelazny gwarantujący swobodę wyjazdu. Konwencja wiedeńska z 1961 i konwencja ONZ z 1973 jedynie potwierdziły (pierwsza pośrednio, druga bezpośrednio) prawo udzielania a.d. poprzez państwa, które mają zawarte tego typu umowy. Mimo Iż nie to jest prawo akceptowane w Europie, a.d. był niekiedy udzielany poprzez ambasady w krajach socjalistycznych; 2. polityczny schronienie w regionie państwa udzielane osobom prześladowanym we własnym państwie z racji na działalność polityczną. W starożytności i średniowieczu udzielany w miejscach kultu religijnego. Po raz pierwszy prawo a. zostało zapisane z końcem XVIII w. w dokumentach rewolucyjnej Francji deklaracji Zebrania Narodowego (1791) i konstytucji jakobińskiej (1793). W XIX w. potwierdzały go konstytucje innych krajów europejskich; dotychczas nie wypracowano normy prawa międzynarodowego regulującego jednolicie a. Istnieją tylko deklaracje ONZ w tej kwestii. Deklaracja praw człowieka (1948) popiera a. za wyjątkiem, Iż nie powinien on przysługiwać osobom, które popełniły gest sprzeczny z celami i zasadami ONZ. Deklaracja o azylu terytorialnym (1967) pozostawia decyzję jego udzielania poszczególnym krajom. A. nie przysługuje przestępcom pospolitym, dezerterom z sił zbrojnych, zbrodniarzom. Od lat 80. prawo a. zaczęło stanowić socjalny i ekonomiczny problem z racji na rosnącą falę uchodźców i imigrantów z pozoru politycznych, w rzeczywistości kierujących się motywacją gospodarczą. Przewarzająca część zamożnych krajów zaostrzyła w latach 90. regulaminy prawa azylowego, skracając procedurę weryfikacyjną i wprowadzając prawo odsyłania osób ubiegających się o a. , które przybyły z tak zwany bezpiecznych krajów trzecich prawo readmisji

Czym jest azyl znaczenie w Słownik na A .