co to jest
Co oznacza BAT: Technology) idealna dostępna technologia. Poziom technologii używany do wyznaczania.

Czy przydatne?

Czym jest BAT

Definicja z ang. WHIP, z niem. BAT.

Definicja: (z angielskiego: Best Available Technology) idealna dostępna technologia. Poziom technologii używany do wyznaczania celów i instrumentów polityki ochrony środowiska Wspólnoty, między innymi do ustalenia dopuszczalnej wielkości emisji zanieczyszczeń w Dyrektywie IPPC i oceny wpływu przedsiębiorstwa na środowisko w ramach mechanizmu EMAS

Czym jest BAT znaczenie w Słownik na B .