dostaw bezpieczeństwo co to jest
Co oznacza bezpieczeństwo dostaw: określony w art. 33 pkt 1 lit. d TWE (dawniej art. 39 traktatów.

Czy przydatne?

Czym jest bezpieczeństwo dostaw

Definicja z ang. security of supply, z niem. Versorgungssicherheit.

Definicja BEZPIECZEŃSTWO DOSTAW: jeden z celów wspólnej polityki rolnej, określony w art. 33 pkt 1 lit. d TWE (dawniej art. 39 traktatów rzymskich). Znaczy zapewnienie samowystarczalności żywności ludności z terenu WE i uniezależnienie od dostaw z krajów trzecich

Czym jest bezpieczeństwo dostaw znaczenie w Słownik na B .

Co znaczy Beneficjanci Netto:
Porównanie członkowskie, których wpłaty do budżetu ogólnego UE są mniejsze niż świadczenia z niego pozyskiwane. Największymi b.n. są państwa relatywnie mniej zamożne w porównaniu z pozostałymi krajami bezpieczeństwo dostaw co znaczy.
Krzyżówka Budżet:
Dlaczego zapis planu finansowego, obejmujący rozmiar kosztów i sposób ich finansowania. Jest sporządzany przeważnie na moment roku przy uwzględnieniu ustalonych zasad budżetowych. Zobacz zasada jedności bezpieczeństwo dostaw krzyżówka.
Co to jest Budżet Korygujący Unii Europejskiej:
Jak lepiej specjalnych okoliczności budżet ogólny może zostać poddany ściśle określonej modyfikacji. Zwłaszcza zmianie może ulegać użytek części kosztów. Ponadto b.k. dopuszcza sposobność zmian poziomu kosztów bezpieczeństwo dostaw co to jest.
Słownik Bezpaństwowiec:
Kiedy obywatelstwa żadnego państwa. Przypadek prawna b. jest bardzo negatywna: wobec braku obywatelstwa nie korzysta on z ochrony ani opieki dyplomatycznej żadnego państwa. B. podlega prawu państwa pobytu bezpieczeństwo dostaw słownik.
Czym jest BAT:
Od czego zależy Best Available Technology) idealna dostępna technologia. Poziom technologii używany do wyznaczania celów i instrumentów polityki ochrony środowiska Wspólnoty, między innymi do ustalenia dopuszczalnej bezpieczeństwo dostaw czym jest.
  • Dodano:
  • Autor: