bezpieczny kraj trzeci co to jest
Co oznacza bezpieczny kraj trzeci: rezolucji londyńskiej z 30 listopada 1992, przyjętej poprzez.

Czy przydatne?

Czym jest bezpieczny kraj trzeci

Definicja z ang. safe third country, z niem. sicheres Drittland.

Definicja: opierając się na tak zwany drugiej rezolucji londyńskiej z 30 listopada 1992, przyjętej poprzez Radę UE w celu zharmonizowania postępowania krajów członkowskich przez wzgląd na państwami trzecimi przyjmującymi, posłużenie się koncepcją b.k.t. (odmiennie: państwie trzeciego przyjmującego albo państwie pierwszego azylu) umożliwia krajom członkowskim UE odesłanie osoby ubiegającej się o azyl do państwa trzeciego po rozpatrzeniu wniosku o azyl w trybie przyspieszonym. B.k.t. są państwa, gdzie osoba ubiegająca się o azyl korzysta z następujących gwarancji: 1. jej życie albo wolność nie są zagrożone; 2. może liczyć się z torturami, nieludzkim albo poniżającym traktowaniem; 3. korzystała już z ochrony danego państwie albo może z niej kompletnie jawnie używać; 4. jest chroniona przed wydaleniem albo odesłaniem. Zobacz także bezpieczny państwo pochodzenia

Czym jest bezpieczny kraj trzeci znaczenie w Słownik na B .