budżet co to jest
Co oznacza budżet: obejmujący rozmiar kosztów i sposób ich finansowania. Jest sporządzany.

Czy przydatne?

Czym jest budżet

Definicja z ang. budget, z niem. Haushalt.

Definicja BUDŻET: to syntetyczny zapis planu finansowego, obejmujący rozmiar kosztów i sposób ich finansowania. Jest sporządzany przeważnie na moment roku przy uwzględnieniu ustalonych zasad budżetowych. Zobacz zasada jedności budżetu, zasada uniwersalności budżetu, zasady przy konstrukcji budżetu

Czym jest budżet znaczenie w Słownik na B .

Co znaczy Bezpieczeństwo Dostaw:
Porównanie wspólnej polityki rolnej, określony w art. 33 pkt 1 lit. d TWE (dawniej art. 39 traktatów rzymskich). Znaczy zapewnienie samowystarczalności żywności ludności z terenu WE i uniezależnienie od dostaw budżet co znaczy.
Krzyżówka Bliższa Współpraca:
Dlaczego closer cooperation, flexibility) elastyczność integracyjna wychodząca naprzeciw dążeniom krajów, które chciałyby w określonej dziedzinie integracji europejskiej nawiązać bliższą współpracę. Nie może budżet krzyżówka.
Co to jest Belgia:
Jak lepiej Royaume de Belgique, Koninkrijk Belgie), kraj w zachodniej Europie, graniczy z Holandią, Luksemburgiem, Niemcami, Francją i Morzem Północnym. Pow. 30,52 tys. km2, liczba ludności 10 mln, jeden z budżet co to jest.
Słownik Bezpieczny Kraj Trzeci:
Kiedy tak zwany drugiej rezolucji londyńskiej z 30 listopada 1992, przyjętej poprzez Radę UE w celu zharmonizowania postępowania krajów członkowskich przez wzgląd na państwami trzecimi przyjmującymi budżet słownik.
Czym jest Beneficjant:
Od czego zależy beneficiary) podmiot będący odbiorcą pomocy. Przeważnie, w ramach Funduszy Strukturalnych, to są jednostki administracyjne różnego szczebla poszczególnych państw objętych pomocą i przedsiębiorstwa i budżet czym jest.
  • Dodano:
  • Autor: