europejskiej dokumentacji co to jest
Co oznacza centra dokumentacji europejskiej: Komisję Europejską a zainteresowanymi publicznymi.

Czy przydatne?

Czym jest centra dokumentacji europejskiej

Definicja z ang. European Documentation Centres, z niem. Europäische Dokumentationszentren.

Definicja: powoływane na mocy umowy pomiędzy Komisję Europejską a zainteresowanymi publicznymi uczelniami wyższymi w danym państwie, opierając się na której uczelnia zobowiązuje się do promowania i rozwijania studiów i badań dotyczących tematyki integracji z Unią Europejską, udostępniania wszystkim zainteresowanym dokumentów i materiałów pozyskiwanych bezpłatnie z Komisji Europejskiej, prowadzenia działalności informacyjnej i podejmowania współpracy z innymi instytucjami i organizacjami w dziedzinie zamiany i zastosowania zebranych zbiorów. W Polsce utworzono do chwili obecnej siedemnaście c.d.e. centra koordynacyjne ośrodki utworzone (do końca 1997) w ramach krajowej administracji, których celem działalności jest rozwiązywanie problemów wynikających z funkcjonowania rynku wewnętrznego Wspólnoty Europejskiej. W razie gdy kraj członkowskie albo Komisja Europejska wniosą wątpliwości co do przestrzegania zasad wspólnego rynku, koordynują ich tłumaczenie na szczeblu krajowym albo regionalnym w zależności od skali, rodzaju i przedmiotu problemu. Zobacz także punkty kontaktowe

Czym jest centra dokumentacji znaczenie w Słownik na C .