centrum informacji co to jest
Co oznacza Centrum Informacji i Dokumentacji Integracji Rolnictwa: wsparciu finansowym PHARE.

Czy przydatne?

Czym jest Centrum Informacji i Dokumentacji Integracji Rolnictwa

Definicja z ang. Information and Documentation Centre Integration of Agriculture, z niem. Informations- und Dokumentationszentrum Integration von Landwirtschaft.

Definicja: (CID) powołane w 1995 w Warszawie przy wsparciu finansowym PHARE. Działania CID skoncentrowane są raczej na: udzielaniu wsparcia Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi w pracach dostosowujących polski obszar rolny do przystąpienia do struktur UE, tłumaczeniu regulacji prawnych dotyczących rolnictwa, upowszechnianiu wiedzy pośród odbiorców zainteresowanych problematyką sektora rolnego w kontekście przystąpienia Polski do zintegrowanej Europy, gromadzeniu i upowszechnianiu publikacji książkowych, opracowań, analiz i raportów o tematyce związanej z poszczególnymi działami rolnictwa, jego postępem i procesem dostosowawczym w kontekście akcesji Polski ze strukturami UE. Ponadto CID poprzez wydawanie tygodnika Agroekspres i kwartalnika Problemy Integracji Rolnictwa UE Polska upowszechnia wiedzę dotyczącą zasad funkcjonowania sektora rolnego w państwach UE. Zobacz także Fundacja Kultury Akademickiej Universitas

Czym jest Centrum Informacji i znaczenie w Słownik na C .