centrum satelitarne unii co to jest
Co oznacza Centrum Satelitarne Unii Europejskiej: działania Porady UE z 20 lipca 2001, przy pomocy.

Czy przydatne?

Czym jest Centrum Satelitarne Unii Europejskiej

Definicja z ang. European Union Satellite Centre, z niem. EU-Satellitenzentrum.

Definicja: powstało opierając się na wspólnego działania Porady UE z 20 lipca 2001, przy pomocy odpowiednich przedmiotów istniejących struktur Unii Zachodnioeuropejskiej, w celu rozbudowy systemów wczesnego ostrzegania i monitorowania sytuacji kryzysowych w ramach Wspólnej Polityki Zagranicznej i Bezpieczeństwa UE, zwłaszcza Wspólnej Europejskiej Polityki Bezpieczeństwa i Obrony. Działalność swą rozpoczęło 1 stycznia 2002, w startowym okresie na bazie infrastruktury Unii Zachodnioeuropejskiej, siedzibę ma w Torrejón de Ardoz (Hiszpania). Zadaniem CSUE jest udzielanie wsparcia przy podejmowaniu poprzez Unię Europejską decyzji w ramach Wspólnej Polityki Zagranicznej i Bezpieczeństwa, zwłaszcza w ramach Wspólnej Europejskiej Polityki Bezpieczeństwa i Obrony, poprzez przygotowywanie materiałów mających za podstawę analizę zdjęć satelitarnych i innych ważnych danych. Państwa członkowskie, Komisja Europejska, wybrane państwa trzecie (europejscy członkowie NATO nienależący do Unii i inne państwa, które ubiegają się o członkostwo) i organizacje międzynarodowe (w pierwszej kolejności ONZ, OBWE, NATO) mogą kierować zapytania do wysokiego przedstawiciela UE do spraw Wspólnej Polityki Zagranicznej i Bezpieczeństwa, który o ile pozwalają na to możliwości CSUE zleca wykonanie odpowiednich prac. Nadzór polityczny nad jego działalnością sprawuje Komitet do spraw Politycznych i Bezpieczeństwa, który udziela wysokiemu przedstawicielowi UE do spraw Wspólnej Polityki Zagranicznej i Bezpieczeństwa wytycznych dotyczących priorytetów CSUE. Ten ostatni ustala kierunki działalności CSUE, nie naruszając kompetencji Porady Administracyjnej i dyrektora, jak także składa sprawozdania Komitetowi do spraw Politycznych i Bezpieczeństwa. Porada Administracyjna uchwala roczne i długoterminowe programy pracy i plany budżetowe, a również omawia sprawy powiązane z funkcjonowaniem, personelem i wyposażeniem CSUE. Przewodniczącym Porady Administracyjnej jest wysoki przedstawiciel UE do spraw Wspólnej Polityki Zagranicznej i Bezpieczeństwa, który składa Radzie UE sprawozdanie z prac Porady Administracyjnej. Do tej ostatniej każde kraj członkowskie i Komisja Europejska wysyłają jednego przedstawiciela. Dyrektor CSUE bierze udział co do zasady w posiedzeniach Porady Administracyjnej, gdzie mogą uczestniczyć również dyrektor generalny Sztabu Wojskowego UE i przewodniczący Komitetu Wojskowego UE. Zobacz także Europejska Tożsamość Bezpieczeństwa i Obrony

Czym jest Centrum Satelitarne Unii znaczenie w Słownik na C .