europy patroni chrześcijańscy co to jest
Co oznacza chrześcijańscy patroni Europy: szczególnie doniosłą działalność publiczną ogłoszeni.

Czy przydatne?

Czym jest chrześcijańscy patroni Europy

Definicja z ang. Christian patrons of Europe, z niem. Christian Patrone Europas.

Definicja CHRZEŚCIJAŃSCY PATRONI EUROPY: święci, którzy z racji na ich szczególnie doniosłą działalność publiczną ogłoszeni zostali poprzez papieży patronami Europy. Należą do nich: św. Benedykt z Nursji (480547), założyciel zakonu benedyktynów, budowniczych licznych klasztorów w całej Europie, założycieli szkół, gdzie przekazywali młodzieży bogate dziedzictwo cywilizacji łacińskiej, ogłoszony w 1964 poprzez papieża Pawła VI kluczowym patronem Europy; św. Cyryl (82769) i św. Sposoby (81585), misjonarze, zasłużeni w dziele wprowadzania ziem słowiańskich do kręgu kultury chrześcijańskiej, przetłumaczyli Pismo Święte i teksty liturgiczne na język słowiański, w 1980 papież Jan Paweł II ogłosił ich współpatronami Europy; św. Brygida (około 130373), mistyczka szwedzka, założycielka zakonu brygidek, spisane teksty jej widzeń uznawane są najwybitniejsze dzieło średniowiecznej literatury szwedzkiej, w 1999 papież Jan Paweł II ogłosił ją współpatronką Europy; św. Katarzyna ze Sieny (134780), włoska mistyczka, lekarz Kościoła, autorka licznych listów do papieży, kardynałów, biskupów i królów, zaliczanych z uwagi na walory języka i stylu do klasyki włoskiej literatury, w 1939 ogłoszona patronką Włoch, a w 1999 Jan Paweł II ogłosił ją współpatronką Europy; św. Edyta Stein (18911942), błogosławiona, pochodziła z rodz. żydowskiej, w 1921 przyjęła katolicyzm, nauczycielka sióstr dominikanek w Spirze, głosiła potrzebę odrodzenia społeczeństwa i godności kobiety, w 1942 aresztowana, zamordowana w Auschwitz. Jan Paweł II w 1999 ogłosił ją współpatronką Europy

Czym jest chrześcijańscy patroni Europy znaczenie w Słownik na C .

Co znaczy CLAB:
Porównanie niedozwolonych klauzul umownych, których wykorzystywanie w umowach zawieranych pomiędzy producentem albo sprzedającym a konsumentem skutkuje, że zostaje zachwiana (na niekorzyść konsumenta) równowaga chrześcijańscy patroni europy co znaczy.
Krzyżówka CAP:
Dlaczego Wspólna Polityka Rolna chrześcijańscy patroni europy krzyżówka.
Co to jest Cena Normatywna:
Jak lepiej użytkowana na hurtowych rolnych rynkach Wspólnoty, określana na poziomie gwarantującym rolnikom dochody w określonej wysokości, przy jednoczesnym zachowaniu równowagi pomiędzy popytem a podażą chrześcijańscy patroni europy co to jest.
Słownik CIREFI:
Kiedy Centrum Informacji, Refleksji i Zamiany do spraw Przekraczania Granic Zewnętrznych i Imigracji chrześcijańscy patroni europy słownik.
Czym jest COREPER:
Od czego zależy Komitet Stałych Przedstawicieli chrześcijańscy patroni europy czym jest.
  • Dodano:
  • Autor: