churchill winston co to jest
Co oznacza Churchill Winston: z zdolności krasomówczych, autor wielu książek, laureat Literackiej.

Czy przydatne?

Czym jest Churchill Winston

Definicja z ang. Winston Churchill, z niem. Winston Churchill.

Definicja: (18741965) brytyjski mąż stanu, słynny z zdolności krasomówczych, autor wielu książek, laureat Literackiej Nagrody Nobla w 1953. W 1900 wybrany do parlamentu z partii unionistów, od 1904 związany z liberałami, wspierał zasadę wolnego handlu. Członek rządu od 1908; 191115 pierwszy lord admiralicji, minister zaopatrzenia wojennego od 1917 i wojny i sił powietrznych od 1918. Popierał interwencję w Rosji przeciwko bolszewikom. Po wojnie związał się z partią konserwatywną; jako minister skarbu 192429, wprowadzał politykę opartą na parytecie złota, co wywołało poważne napięcia socjalne. Od 1940 premier i minister obrony ten moment jego aktywności politycznej jest oceniany najwyżej zdecydowany w walce z hitlerowskimi Niemcami, utrzymywał wysokie morale socjalne w obliczu wojny, rozwijał współpracę ze Stanami Zjednoczonymi i współtworzył politykę światową. Wspólnie z prezydentem USA Franklinem Delano Rooseveltem odegrał zasadniczą rolę w opracowaniu Karty atlantyckiej. Był współautorem porządku jałtańskiego, ustanowionego poprzez ogromną koalicję po II wojnie światowej. W odróżnieniu do Roosevelta przeciwnik ustępliwości wobec J. Stalina, wspierał ideę powstrzymania siłą komunizmu na Bałkanach. Po przegranej konserwatystów w wyborach w 1945 odsunął się na pięć lat od władzy, prowadził czynną działalność polityczną w opozycji, sygnalizując w swym słynnym przemówieniu z 1946 w Fulton pojawienie się żelaznej kurtyny i start zimnej wojny. W tym czasie pracował na rzecz Ruchu Europejskiego, utworzenia Porady Europy. W 1946 na Uniwersytecie w Zurychu w przemówieniu zaproponował utworzenie Stanów Zjednoczonych Europy. Po powrocie do władzy był zwolennikiem polityki angażowania Ogromnej Brytanii w mechanizm zjednoczenia świata zachodniego i ścisłej współpracy ze Stanami Zjednoczonymi. Opowiadał się za ścisłą współpracą obronną krajów europejskich

Czym jest Churchill Winston znaczenie w Słownik na C .