wyrównawcze co to jest
Co oznacza cło wyrównawcze: eksportera, w relacji do którego stwierdzono wykorzystywanie.

Czy przydatne?

Czym jest cło wyrównawcze

Definicja z ang. countervailing duty, z niem. Ausgleichszoll.

Definicja: dodatkowa zapłata nakładana na eksportera, w relacji do którego stwierdzono wykorzystywanie niedozwolonych subsydiów; określa się je na poziomie niezbędnym do zlikwidowania szkody powstałej wskutek stosowania subwencji, nie mniej jednak max. wysokość nie może przekroczyć wysokości zastosowanego subsydium. C.w. nakładane jest wskutek przeprowadzonego postępowania antysubwencyjnego i może przybrać jedną z dwóch postaci: ostatecznego c.w. albo tymczasowego c.w. Alternatywą c.w. może być zobowiązanie cenowe

Czym jest cło wyrównawcze znaczenie w Słownik na C .