czechy co to jest
Co oznacza Czechy: kraj w środkowej Europie, powstałe wskutek rozpadu Czechosłowacji (1992.

Czy przydatne?

Czym jest Czechy

Definicja z ang. Czech Republic, z niem. Tschechische Republik.

Definicja CZECHY: Czeska Republika (Česka Republika), kraj w środkowej Europie, powstałe wskutek rozpadu Czechosłowacji (1992), federacyjnej republiki, gdzie skład wchodziła również obecna Słowacja. Pow. 79 tys. km2, ludność 10,3 mln. Stolica Praga. Po II wojnie światowej do 1989 Czechosłowacja pozostawała w obszarze bloku radzieckiego. Przemiany wewnętrzne, określane z racji na ich pokojowy przebieg mianem aksamitnej rewolucji, zadecydowały o szybkim odejściu od mechanizmu komunistycznego, rozpoczęciu reform gospodarczych i zmianie orientacji w polityce zagranicznej. Priorytetem stało się członkostwo w NATO i UE. Drugorzędnym elementem polityki była również integracja regionalna: członkostwo w Ekipie Wyszehradzkiej, Inicjatywie Środkowoeuropejskiej i CEFTA. Po 1989 problemem wewnętrznym okazał się separatyzm słowacki, który zakończył się rozpadem państwa. Inną kwestią, także o charakterze narodowościowym, było uregulowanie spraw związanych z Niemcami sudeckimi. W zakresie gospodarczej C. osiągały początkowo szybkie sukcesy (stały przyrost gospodarczy, najniższa inflacja i bezrobocie), wysuwając się na czoło byłych krajów socjalistycznych, sprzyjała także temu względna stabilizacja polityczna i konsolidująca społeczeństwo rola prezydenta V. Havla, cieszącego się nadzwyczajnym autorytetem. W 1997 zarysował się kryzys związany z rozpadem koalicji premiera V. Klausa i wzrostem socjalnych wydatków reform gospodarczych. Powiodło się z kolei uzyskać rozwój w polityce międzynarodowej, wyrażający się w członkostwie w NATO (1999) i w UE od 1 maja 2004

Czym jest Czechy znaczenie w Słownik na C .

Co znaczy College Of Europe:
Porównanie prowadzącej zajęcia z zakresu integracji europejskiej dla absolwentów szkół wyższych. Powołana w 1949 w Brugii ( Belgia), a jej zadaniem jest kształcenie młodzieży z różnych krajów Europy odpowiednio czechy co znaczy.
Krzyżówka Cło Antydumpingowe:
Dlaczego nakładana na eksportera, który na terenie Wspólnoty dokonuje sprzedaży towarów po cenach dumpingowych. Max. wysokość cła ustalona jest wysokością marży dumpingowej. C.a. nakładane jest wskutek czechy krzyżówka.
Co to jest COMECE:
Jak lepiej Komisja Episkopatów Wspólnoty Europejskiej czechy co to jest.
Słownik Centrum Informacji, Refleksji I Wymiany Ds. Azylu:
Kiedy opierając się na uchwały Porady UE z 11 czerwca 1992, spełnia określone zadania w dziedzinie polityki azylowej Wspólnoty Europejskiej. Każdego roku CIRWA bada zmiany w regulaminach krajów czechy słownik.
Czym jest Cardiff Report:
Od czego zależy mechanizm z Cardiff czechy czym jest.
  • Dodano:
  • Autor: