decyzja co to jest
Co oznacza decyzja: poprzez organy Wspólnot Radę UE, Komisję Europejską i Parlament Europejski.

Czy przydatne?

Czym jest decyzja

Definicja z ang. decision, z niem. Entscheidung.

Definicja: akt prawny prawa wtórnego przyjęty poprzez organy Wspólnot Radę UE, Komisję Europejską i Parlament Europejski. Obowiązuje w całości wszystkich adresatów, którzy mogą być określeni imiennie albo w sposób pośredni; mogą nimi być państwa członkowskie (pojedyncze albo kilka z nich), przedsiębiorstwa albo inne podmioty prawne. Obowiązuje bezpośrednio w regionie krajów członkowskich, co znaczy, Iż nie wymaga ?Xadnych dodatkowych regulaminów prawnych do uzyskania mocy wiążącej. Ten rodzaj aktu prawnego szczególnie regularnie jest stosowany w polityce konkurencji i Wspólnej Polityce Rolnej UE

Czym jest decyzja znaczenie w Słownik na D .