jacques delors co to jest
Co oznacza Delors Jacques: związkowy, w 198184 minister gospodarki i finansów. Raczej znany z.

Czy przydatne?

Czym jest Delors Jacques

Definicja z ang. Jacques Delors, z niem. Jacques Delors.

Definicja: (1925) francuski polityk i działacz związkowy, w 198184 minister gospodarki i finansów. Raczej znany z działalności we Wspólnocie Europejskiej, przewodniczył Komisji WE w 198594. Artysta Białej księgi z 1985, która doprowadziła do podpisania Jednolitego Aktu Europejskiego, zdecydowany zwolennik pogłębiania integracji europejskiej, unii ekonomicznej i monetarnej, a zarazem spójności polityki ekonomiczno-socjalnej. Zainicjował również w obliczu recesji i wysokiego bezrobocia opracowanie Białej księgi (1993) na temat wzrostu konkurencyjności i zatrudnienia. Przychylnie odniósł się do idei rozszerzenia UE na państwa Europy Środkowo-Wschodniej. Wiąże się także jego osobę z koncepcją Europy koncentrycznych kręgów w procesie integracji. Zobacz także Komitet Delorsa

Czym jest Delors Jacques znaczenie w Słownik na D .