deputies co to jest
Co oznacza deputies: dwóch szczebli, na których toczą się obrady Międzyrządowej Konferencji.

Czy przydatne?

Czym jest deputies

Definicja z ang. Deputies, z niem. Abgeordneten.

Definicja DEPUTIES: (z angielskiego: zastępcy) jeden z dwóch szczebli, na których toczą się obrady Międzyrządowej Konferencji Akcesyjnej. Poziom d. znaczy spotkanie zastępców szefów delegacji, a więc ambasadorów krajów członkowskich UE (COREPER), i głównych negocjatorów krajów kandydujących. Określenia zawarte na szczeblu d. są w dalszym ciągu zatwierdzane na spotkaniu szefów delegacji: ministrów spraw zagranicznych państw członkowskich i kandydujących. Pierwsze spotkanie na poziomie d. odbyło się 2324 kwietnia 1998, ustalono wówczas zasady prowadzenia negocjacji, które mówiły, Iż: stanowisko jednej strony w obrębie jednego obszaru negocjacyjnego nie może wpływać na stanowisko w innym obszarze, prośbę o moment przejściowy złożyć może zarówno państwo kandydujący, jak i członkowski i Iż uzgodnienia w poszczególnych rozdziałach należy uznać za czasowe do momentu zakończenia całego procesu negocjacji

Czym jest deputies znaczenie w Słownik na D .

Co znaczy Dochody Budżetu Unii Europejskiej:
Definicja wpływy finansowe zasilające budżet i będące fundamentem finansowania ustalonych zadań. Aktualnie d.b. stanowią w pierwszej kolejności wpływy z tytułu: ceł pobieranych opierając się na wspólnej taryfy deputies co to jest.
Co znaczy Dyrektywa IPPC:
Definicja Integrated Polution Prevention and Control) instrukcja Porady 96/61/EWG z 24 września 1996 w kwestii zintegrowanego zapobiegania zanieczyszczeniom i kontroli zanieczyszczeń w ochronie środowiska deputies definicja.
Co znaczy Dyrekcja Generalna Ds. Rozszerzenia:
Definicja Direction Generale Elargissement). Jedna z komórek Komisji Europejskiej, powstała z połączenia dawnej Dyrekcji Generalnej A1 i TFAN wskutek reformy strukturalnej przeprowadzonej poprzez deputies co znaczy.
Co znaczy Dumping Socjalny:
Definicja podejmowanych poprzez przedsiębiorców, mających na celu obniżenie wydatków własnych poprzez oszczędności w sferze kapitału ludzkiego. Do ekipy tych działań zwłaszcza zalicza się: obniżanie deputies słownik.
Co znaczy Dyrekcja Generalna Ds. Polityki Regionalnej:
Definicja Europejskiej, w którego kompetencjach leży niwelowanie różnic w poziomie rozwoju poszczególnych regionów Wspólnoty. Ponadto prowadzi działania mające przeciwdziałać powstawaniu nowych zróżnicowań na deputies znaczenie.
  • Dodano:
  • Autor: