dochody budżetu unii co to jest
Co oznacza dochody budżetu Unii Europejskiej: zasilające budżet i będące fundamentem finansowania.

Czy przydatne?

Czym jest dochody budżetu Unii Europejskiej

Definicja z ang. revenues of the EU budget, z niem. Einnahmen des EU-Haushalts.

Definicja: obejmują wszelakie wpływy finansowe zasilające budżet i będące fundamentem finansowania ustalonych zadań. Aktualnie d.b. stanowią w pierwszej kolejności wpływy z tytułu: ceł pobieranych opierając się na wspólnej taryfy celnej, opłat rolnych importowych, opłat rolnych związanych z produkcją i magazynowaniem cukru i izoglukozy i wpływy z podatku VAT. W przypadkach specjalnych, z racji na konieczność równoważenia budżetu, możliwe jest pobieranie dodatkowych składek od państw członkowskich

Czym jest dochody budżetu Unii znaczenie w Słownik na D .