dumping co to jest
Co oznacza dumping: porównywalnej ceny towaru podobnego ( wartości normalnej), a więc jednakowego.

Czy przydatne?

Czym jest dumping

Definicja z ang. dumping, z niem. Dumping.

Definicja DUMPING: sprzedaż towarów za granicę poniżej porównywalnej ceny towaru podobnego ( wartości normalnej), a więc jednakowego pod każdym względem, albo gdy jego cechy użytkowe ściśle odpowiadają cechom towaru, co do którego istnieje podejrzenie o d. Odpowiednio z przepisami międzynarodowymi d. uznawany jest za nieuczciwą konkurencję, a kraj, na którego terenie jest on użytkowany, ma prawo nałożyć na eksportera dodatkowe kary i koszty. Zasada ochrony podmiotów działających na terenie krajów członkowskich przed d. została przyjęta w art. 133 TWE. Zobacz także cło antydumpingowe, postępowanie antydumpingowe

Czym jest dumping znaczenie w Słownik na D .

Co znaczy Dyrekcja Generalna KE Ds. Przedsiębiorczości:
Porównanie departament Komisji Europejskiej odpowiedzialny za prowadzenie polityki związanej z postępem i funkcjonowaniem przedsiębiorczości dumping co znaczy.
Krzyżówka Dyrekcja Generalna Ds. Energii I Transportu:
Dlaczego z angielskiego: DG TREN) organ zajmujący się przygotowaniem i kontrolą wdrażania projektów rozwiązań prawnych w dziedzinie polityki transportowej. Zobacz także wspólna polityka transportowa dumping krzyżówka.
Co to jest Doskonalenie Zawodowe Młodzieży W Unii Europejskiej:
Jak lepiej wspólnotowe akty prawne nie regulowały działań UE w tym zakresie, dopiero traktat z Maastricht (1993) określił, Iż Wspólnota realizuje politykę szkolenia zawodowego, respektując zarazem dumping co to jest.
Słownik Deklaracja Transatlantycka:
Kiedy Transatlantic Declaration) deklaracja podpisana w 1990 pomiędzy Stanami Zjednoczonymi a Wspólnotą Europejską, określająca cele, zasady i ramy instytucjonalne wzmacniające dotychczasową współpracę dumping słownik.
Czym jest Deklaracja:
Od czego zależy porozumienie zawarte w 1991 pomiędzy krajami basenu Morza Śródziemnego (Maroko, Algieria, Tunezja, Egipt, Izrael, Jordania, Autonomia Palestyńska, Liban, Syria, Turcja, Cypr, Malta) a Wspólnotą dumping czym jest.
  • Dodano:
  • Autor: