co to jest
Co oznacza EFA: Europejska Federacja Związków Zawodowych Pracowników Rolnictwa. Słownik Efa.

Czy przydatne?

Czym jest EFA

Definicja z ang. EFA, z niem. EFA.

Definicja EFA: Europejska Federacja Związków Zawodowych Pracowników Rolnictwa

Czym jest EFA znaczenie w Słownik na E .

Co znaczy Europejska Perspektywa Rozwoju Przestrzennego:
Definicja European Spatial Development Perspective, ESDP) ogólny dokument przedstawiający plany i perspektywy zagospodarowania przestrzennego obszaru UE, uwzględnia także region państw stowarzyszonych efa co to jest.
Co znaczy Europejska Stokrotka:
Definicja 1992 oznaczenie ekologiczne, funkcjonujące aktualnie w oparciu o rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Porady UE nr 1980/2000/EC i decyzje dotyczące poszczególnych kategorii produktów. O efa definicja.
Co znaczy Europejska Komisja Ekumeniczna Na Rzecz Kościoła I Społeczeństwa:
Definicja European Ecumenical Commission for Church and Society, EECCS) organizacja reprezentująca przy UE i Radzie Europy Kościoły chrześcijańskie poza katolickim. Siedzibę ma w Brukseli i Strasburgu. W jej efa co znaczy.
Co znaczy EWG:
Definicja Europejska Wspólnota Gospodarcza efa słownik.
Co znaczy Europa Ojczyzn:
Definicja się do przyszłego kształtu Europy. Jej zwolennicy uważają, Iż Europa powinna być związkiem suwerennych krajów, osiągających wspólne cele dzięki solidarnemu działaniu. Maksymalnie związek ten mógłby efa znaczenie.
  • Dodano:
  • Autor: