ekoznakowanie co to jest
Co oznacza ekoznakowanie: mechanizm oznaczania wyrobów, potwierdzający, Iż dany wytwór jest mniej.

Czy przydatne?

Czym jest ekoznakowanie

Definicja z ang. eco-label, z niem. Umweltzeichen.

Definicja: (ecolabelling, certyfikacja ekologiczna) mechanizm oznaczania wyrobów, potwierdzający, Iż dany wytwór jest mniej szkodliwy dla środowiska niż inne podobne oferowane na rynku. Uczestnictwo w systemie certyfikacji ekologicznej jest dobrowolne i nie jest powiązane na przykład z dopuszczeniem danego produktu do obrotu na rynku czy możliwością jego późniejszego zastosowania albo przetworzenia w ramach recyklingu. Uczestnictwo producenta w systemie certyfikacji ekologicznej znaczy konieczność dostosowania własnego wyrobu albo użytkowanych metod produkcji do wymagań ochrony środowiska. Potwierdzeniem, Iż obowiązki te zostały spełnione, jest przyznanie producentowi w czasie procedury certyfikacyjnej prawa do umieszczania na produkcie charakterystycznego logo. Oznaczenie tj. chronione prawem własności przemysłowej i jego użycie bez stosownego zezwolenia jest zakazane. Do najpopularniejszych oznaczeń ekologicznych użytkowanych we Wspólnocie należą Europejska Stokrotka, Nordycki Łabędź i Błękitny Anioł

Czym jest ekoznakowanie znaczenie w Słownik na E .