ekoznakowanie co to jest
Co oznacza ekoznakowanie: mechanizm oznaczania wyrobów, potwierdzający, Iż dany wytwór jest mniej.

Czy przydatne?

Czym jest ekoznakowanie

Definicja z ang. eco-label, z niem. Umweltzeichen.

Definicja EKOZNAKOWANIE: (ecolabelling, certyfikacja ekologiczna) mechanizm oznaczania wyrobów, potwierdzający, Iż dany wytwór jest mniej szkodliwy dla środowiska niż inne podobne oferowane na rynku. Uczestnictwo w systemie certyfikacji ekologicznej jest dobrowolne i nie jest powiązane na przykład z dopuszczeniem danego produktu do obrotu na rynku czy możliwością jego późniejszego zastosowania albo przetworzenia w ramach recyklingu. Uczestnictwo producenta w systemie certyfikacji ekologicznej znaczy konieczność dostosowania własnego wyrobu albo użytkowanych metod produkcji do wymagań ochrony środowiska. Potwierdzeniem, Iż obowiązki te zostały spełnione, jest przyznanie producentowi w czasie procedury certyfikacyjnej prawa do umieszczania na produkcie charakterystycznego logo. Oznaczenie tj. chronione prawem własności przemysłowej i jego użycie bez stosownego zezwolenia jest zakazane. Do najpopularniejszych oznaczeń ekologicznych użytkowanych we Wspólnocie należą Europejska Stokrotka, Nordycki Łabędź i Błękitny Anioł

Czym jest ekoznakowanie znaczenie w Słownik na E .

Co znaczy Europejska Jednostka Rozrachunkowa:
Porównanie European Unit of Account, EUA) ustanowiona w 1975 jednostka rozrachunkowa oparta na koszyku walut narodowych krajów członkowskich Wspólnoty Europejskiej (wówczas dziewięciu), przekształcona w 1978 w ekoznakowanie co znaczy.
Krzyżówka Euroregion Nysa:
Dlaczego 1991, swym zasięgiem objął tereny przygraniczne Polski (trzydzieści pięć gmin ówczesnych województwa jeleniogórskiego i cztery gminy województwa zielonogórskiego i trzy legnickiego), Czech (pięć ekoznakowanie krzyżówka.
Co to jest Euroobligacje:
Jak lepiej papierów wartościowych, emitowanych raczej poprzez państwa i spore spółki europejskie, denominowanych w euro albo w eurodolarach w celu zdobycia długoterminowego finansowania ustalonych projektów ekoznakowanie co to jest.
Słownik Europejskie Centra Finansowe:
Kiedy finansowe zlokalizowane na obszarze Wspólnoty, będące równocześnie elementami międzynarodowego rynku finansowego. Do w najwyższym stopniu ważnych zalicza się w pierwszej kolejności Londyn, Paryż i ekoznakowanie słownik.
Czym jest Eureka:
Od czego zależy European Research Coordination Agency) program utworzony w 1985 z inicjatywy Francji, wykorzystywany umocnieniu współpracy europejskiej w dziedzinie badań naukowych i technologii. Jego celem jest ekoznakowanie czym jest.
  • Dodano:
  • Autor: