equal co to jest
Co oznacza EQUAL: mająca na celu udzielenie krajom członkowskim bezzwrotnej pomocy przeznaczonej na.

Czy przydatne?

Czym jest EQUAL

Definicja z ang. EQUAL, z niem. EQUAL.

Definicja: jedna z inicjatyw wspólnotowych UE mająca na celu udzielenie krajom członkowskim bezzwrotnej pomocy przeznaczonej na finansowanie programów działań zwalczających wszelakie przejawy dyskryminacji i nierówności na rynku pracy i wspierających integrację socjalną i zawodową imigrantów. Komisja Europejska, biorąc pod uwagę poziom zatrudnienia, dyskryminację w dostępie do rynku pracy i liczbę cudzoziemców ubiegających się o azyl, rozdysponowała między wszystkie państwa członkowskie kwotę 2,8 mln euro pochodzącą z Europejskiego Funduszu Socjalnego (największymi beneficjantami są Hiszpania i Niemcy). W latach 200006 stawka ta przeznaczoną jest na walkę z dyskryminacją na rynku pracy, tworzenie baz danych projektów w ramach E. prowadzonych w poszczególnych państwach i na wspólne inicjatywy Komisji i krajów członkowskich propagujące cele programu E

Czym jest EQUAL znaczenie w Słownik na E .