eureka co to jest
Co oznacza Eureka: Coordination Agency) program utworzony w 1985 z inicjatywy Francji.

Czy przydatne?

Czym jest Eureka

Definicja z ang. Eureka, z niem. Eureka.

Definicja: (z angielskiego: European Research Coordination Agency) program utworzony w 1985 z inicjatywy Francji, wykorzystywany umocnieniu współpracy europejskiej w dziedzinie badań naukowych i technologii. Jego celem jest poprawa efektywności i konkurencyjności przemysłu i gospodarki krajów w nim uczestniczących. E. obejmuje sporo dziedzin, w tym między innymi zastosowanie energii i laserów, technologie medyczne i biotechnologie, technologie informatyczne i ekologiczne. Inspiruje projekty współpracy, kontaktuje zainteresowane strony, pomaga uzyskać fundusze ze źródeł publicznych i prywatnych. W 1989 na tej samej zasadzie zaczęła działać E. Audiowizualna, mająca wzmocnić możliwości i siły oddziaływania środków audiowizualnych w Europie. Oba programy mają zwiększyć konkurencyjność Europy wobec innych ośrodków w świecie w dziedzinie nowoczesnych technologii. E. skupia Wspólnotę Europejską jako całość reprezentowaną poprzez Komisję UE, oprócz tego wszystkie państwa członkowskie UE i między innymi Turcję, Szwajcarię, Norwegię, Rosję. Polska przystąpiła do programu w 1995. Zobacz także polityka badawczo-rozwojowa

Czym jest Eureka znaczenie w Słownik na E .