eureka co to jest
Co oznacza Eureka: Coordination Agency) program utworzony w 1985 z inicjatywy Francji.

Czy przydatne?

Czym jest Eureka

Definicja z ang. Eureka, z niem. Eureka.

Definicja EUREKA: (z angielskiego: European Research Coordination Agency) program utworzony w 1985 z inicjatywy Francji, wykorzystywany umocnieniu współpracy europejskiej w dziedzinie badań naukowych i technologii. Jego celem jest poprawa efektywności i konkurencyjności przemysłu i gospodarki krajów w nim uczestniczących. E. obejmuje sporo dziedzin, w tym między innymi zastosowanie energii i laserów, technologie medyczne i biotechnologie, technologie informatyczne i ekologiczne. Inspiruje projekty współpracy, kontaktuje zainteresowane strony, pomaga uzyskać fundusze ze źródeł publicznych i prywatnych. W 1989 na tej samej zasadzie zaczęła działać E. Audiowizualna, mająca wzmocnić możliwości i siły oddziaływania środków audiowizualnych w Europie. Oba programy mają zwiększyć konkurencyjność Europy wobec innych ośrodków w świecie w dziedzinie nowoczesnych technologii. E. skupia Wspólnotę Europejską jako całość reprezentowaną poprzez Komisję UE, oprócz tego wszystkie państwa członkowskie UE i między innymi Turcję, Szwajcarię, Norwegię, Rosję. Polska przystąpiła do programu w 1995. Zobacz także polityka badawczo-rozwojowa

Czym jest Eureka znaczenie w Słownik na E .

Co znaczy Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego:
Porównanie European Regional Development Fund, ERDF) powstał w 1975, jeden z fundamentalnych Funduszy Strukturalnych wspierający sporo działań skoncentrowanych na likwidacji albo znacznym zmniejszeniu różnic w eureka co znaczy.
Krzyżówka Eurokredyty:
Dlaczego to średnioterminowe kredyty udzielane poprzez konsorcja bankowe bez emisji obligacji o zmiennej stopie oprocentowania. Stanowią relatywnie elastyczne źródło finansowania eureka krzyżówka.
Co to jest EURYDICE:
Jak lepiej European Information Network in the Field of Education) europejska sieć informacyjna o systemach edukacyjnych, wdrażanych innowacjach i nowych rozwiązaniach w dziedzinie oświaty. Celem sieci jest eureka co to jest.
Słownik Euroregion Bug:
Kiedy września 1995 objął tereny przygraniczne Polski (ówczesne województwa lubelskie, chełmskie, tarnobrzeskie i zamojskie) i Ukrainy (obwód wołyński), aczkolwiek w zamiarze miał także wejść do niego eureka słownik.
Czym jest EMU:
Od czego zależy Unia Gospodarcza i Walutowa eureka czym jest.
  • Dodano:
  • Autor: