euroentuzjaści co to jest
Co oznacza euroentuzjaści: przekonanych co do potrzeby najpełniejszego rozwoju integracji.

Czy przydatne?

Czym jest euroentuzjaści

Definicja z ang. Euroenthusiasts, z niem. Euroenthusiasts.

Definicja: ustalenie użytkowane wobec ludzi przekonanych co do potrzeby najpełniejszego rozwoju integracji europejskiej, pogłębiania wszechstronnych związków pomiędzy państwami członkowskimi UE, a w sytuacji państw starających się o członkostwo w Unii, wspierania ich włączenia się w struktury integracyjne; zwykle wyrażają poparcie dla rozwoju wszystkich filarów, zapisanych w traktacie z Maastricht. Zobacz także eurosceptycyzm

Czym jest euroentuzjaści znaczenie w Słownik na E .