euroobligacje co to jest
Co oznacza euroobligacje: emitowanych raczej poprzez państwa i spore spółki europejskie.

Czy przydatne?

Czym jest euroobligacje

Definicja z ang. Eurobonds, z niem. Eurobonds.

Definicja: rodzaj dłużnych papierów wartościowych, emitowanych raczej poprzez państwa i spore spółki europejskie, denominowanych w euro albo w eurodolarach w celu zdobycia długoterminowego finansowania ustalonych projektów inwestycyjnych

Czym jest euroobligacje znaczenie w Słownik na E .