regionów europa co to jest
Co oznacza Europa Regionów: integracji europejskiej i do struktur decydujących; idea integracji.

Czy przydatne?

Czym jest Europa Regionów

Definicja z ang. Europe Regions, z niem. Europa Regionen.

Definicja: włączanie regionów do procesu integracji europejskiej i do struktur decydujących; idea integracji, która uwzględnia w pierwszej kolejności samodzielność niższych szczebli politycznych, a poprzez to przybliża obywatelowi mechanizm decydujący. Realizację ER umożliwia postępująca od lat 80. regionalizacja i decentralizacja w krajach UE i stworzenie organizacji i systemów politycznych, takich jak Zebranie Regionów Europy, Komitet Regionów, subsydiarność. Fundamentalnym wymogiem harmonijnego rozwoju ER jest stworzenie sieci międzyregionalnych powiązań, wykorzystywanych biznesom wszystkich uczestników projektów, wyrównywania różnic w rozwoju pomiędzy mocnymi i peryferyjnymi regionami

Czym jest Europa Regionów znaczenie w Słownik na E .