wschodnia środkowo europa co to jest
Co oznacza Europa Środkowo-Wschodnia: państwa bloku socjalistycznego, które zastąpiło w latach 90.

Czy przydatne?

Czym jest Europa Środkowo-Wschodnia

Definicja z ang. Central and Eastern Europe, z niem. Mittel- und Osteuropa.

Definicja EUROPA ŚRODKOWO-WSCHODNIA: ustalenie na obszar obejmujący byłe państwa bloku socjalistycznego, które zastąpiło w latach 90. użytkowaną przedtem nazwę Europa Wschodnia. Termin występuje w oficjalnych dokumentach instytucji Wspólnoty Europejskiej czy NATO. Dla UE to są państwa zgłaszające akces do członkostwa w jej strukturach, czyli Czechy, Polska, Słowacja, Węgry, Bułgaria, Rumunia, Estonia, Litwa, Łotwa i Słowenia, lecz również pozostałe państwa byłej Jugosławii i Albania. Czasami poszerza się w opracowaniach politycznych i naukowych to definicja na wszystkie państwa byłego bloku radzieckiego, czyli również Ukrainę, Białoruś i samą Rosję. Przy przyjęciu odmiennych mierników geograficznych, a także pewnej wspólnoty losów historycznych w skład EŚW można włączyć także Austrię i Niemcy, to jest jednak użytkowane jedynie przy rozważaniach sfery wspólnych interesów łączących te państwa UE z obszarem krajów postsocjalistycznych

Czym jest Europa Środkowo-Wschodnia znaczenie w Słownik na E .

Co znaczy Euroobligacje:
Porównanie papierów wartościowych, emitowanych raczej poprzez państwa i spore spółki europejskie, denominowanych w euro albo w eurodolarach w celu zdobycia długoterminowego finansowania ustalonych projektów europa środkowo-wschodnia co znaczy.
Krzyżówka Europejska Wspólnota Węgla I Stali:
Dlaczego angielskiego: European Coal and Steel Community, ECSC) ugrupowanie integracyjne utworzone w 1952 opierając się na traktatu paryskiego (1951) poprzez Belgię, Holandię, Francję, RFN, Luksemburg i europa środkowo-wschodnia krzyżówka.
Co to jest ESDI:
Jak lepiej Europejska Tożsamość Bezpieczeństwa i Obrony europa środkowo-wschodnia co to jest.
Słownik Ekstradycja W Unii Europejskiej:
Kiedy mieszczących się w dziedzinie współpracy sądowej w kwestiach karnych w UE. Na jej poziomie e. zaczęto regulować po wejściu w życie traktatu z Maastricht, nie mniej jednak chodziło w pierwszej europa środkowo-wschodnia słownik.
Czym jest Europejska Partia Liberalna, Demokratyczna I Reformatorska:
Od czego zależy European Liberal, Democratic and Reformist Party, ELDR) ugrupowanie łączące partie demokratyczne i liberalne w ramach UE. Koalicja powstała przed wyborami do Parlamentu Europejskiego w 1976 jako europa środkowo-wschodnia czym jest.
  • Dodano:
  • Autor: