wschodnia środkowo europa co to jest
Co oznacza Europa Środkowo-Wschodnia: państwa bloku socjalistycznego, które zastąpiło w latach 90.

Czy przydatne?

Czym jest Europa Środkowo-Wschodnia

Definicja z ang. Central and Eastern Europe, z niem. Mittel- und Osteuropa.

Definicja: ustalenie na obszar obejmujący byłe państwa bloku socjalistycznego, które zastąpiło w latach 90. użytkowaną przedtem nazwę Europa Wschodnia. Termin występuje w oficjalnych dokumentach instytucji Wspólnoty Europejskiej czy NATO. Dla UE to są państwa zgłaszające akces do członkostwa w jej strukturach, czyli Czechy, Polska, Słowacja, Węgry, Bułgaria, Rumunia, Estonia, Litwa, Łotwa i Słowenia, lecz również pozostałe państwa byłej Jugosławii i Albania. Czasami poszerza się w opracowaniach politycznych i naukowych to definicja na wszystkie państwa byłego bloku radzieckiego, czyli również Ukrainę, Białoruś i samą Rosję. Przy przyjęciu odmiennych mierników geograficznych, a także pewnej wspólnoty losów historycznych w skład EŚW można włączyć także Austrię i Niemcy, to jest jednak użytkowane jedynie przy rozważaniach sfery wspólnych interesów łączących te państwa UE z obszarem krajów postsocjalistycznych

Czym jest Europa Środkowo-Wschodnia znaczenie w Słownik na E .