europa co to jest
Co oznacza Europa: północnej stanowi wspólnie z Azją kontynent Eurazję. Granica z Azją przebiega.

Czy przydatne?

Czym jest Europa

Definicja z ang. Europe, z niem. Europa.

Definicja: część świata położona na półkuli północnej stanowi wspólnie z Azją kontynent Eurazję. Granica z Azją przebiega wzdłuż wschodnich przedgórzy Uralu, rzeką Embą, północnym brzegiem Morza Kaspijskiego, Morzem Azowskim, Czarnym, cieśniną Bosfor, Morzem Marmara, cieśniną Dardanelską, Morzem Egejskim; pow. E. 10,14 tys. km2, liczba ludności 727 mln. E. jest obszarem o nierównomiernym rozwoju gospodarczym. Państwa zachodnie należą do najbogatszych w okolicy USA i Japonii, E. Środkowo-Wschodnia, pozostająca do lat 90. w ramach bloku radzieckiego dopiero rozpoczęła reformy (do przodujących należą: Czechy, Estonia, Litwa, Łotwa, Polska, Słowacja, Słowenia, Węgry), sporo państw jest ciągle pogrążonych w głębokim kryzysie ( Bułgaria, Rumunia, Białoruś, Ukraina). Osobnym problemem jest Rosja, której potencjał, interesy wykraczają poza ramy europejskie, a przypadek polityczno-gospodarcza jest nadal niestabilna. Do ekstremalnych problemów należą konflikty na Bałkanach, a w dalszej kolejności konflikty w republikach byłego ZSRR. Nawet najbogatsze państwa E. stoją aktualnie przed poważnymi problemami gospodarczymi, związanymi ze strukturalnym kryzysem, recesją, bezrobociem i wynikającymi stąd problemami społecznymi. Trwają i pojawiają się również tendencje odśrodkowe i powiązane z tym konflikty, jak na przykład w Irlandii Północnej czy Hiszpanii. Chociaż w porównaniu z innymi obszarami E. stanowi w najwyższym stopniu stabilny, demokratyczny, dostatni i pokojowy obszar świata. Utrwalającą się tendencją jest integracja europejska, obejmująca swym zasięgiem nowe państwa i nowe płaszczyzny życia. Wyrazem jej jest UE i różne formy integracji regionalnej. Polem współpracy wszystkich demokratycznych krajów europejskich jest Porada Europy i OBWE. Państwa zachodniej E. objęte są także sojuszniczym paktem militarno-politycznym NATO, z udziałem USA i Kanady, poszerzonym od 1999 o Czechy, Polskę i Węgry. Wspólnymi problemami Europejczyków są dynamizacja rozwoju, wyrównywanie różnic i wzmacnianie stabilizacji, konkurencyjność wobec innych dynamicznie rozwijających się regionów świata i wzmocnienie demokratycznych tendencji w Rosji

Czym jest Europa znaczenie w Słownik na E .