środowka agencja europejska co to jest
Co oznacza Europejska Agencja Środowiska: Agency, EEA) organizacja utworzona w 1990 w celu.

Czy przydatne?

Czym jest Europejska Agencja Środowiska

Definicja z ang. The European Environment Agency, z niem. Die Europäische Umweltagentur.

Definicja: (z angielskiego: European Environment Agency, EEA) organizacja utworzona w 1990 w celu zbierania i rozpowszechniania informacji na temat ochrony środowiska naturalnego. Utworzyła ona europejską sieć informacji i obserwacji środowiska, gdzie gromadzi się dane dotyczące jakości powietrza, wody, stanu gleby, fauny i flory, emisji różnego rodzaju zanieczyszczeń, gospodarowania odpadami i substancjami niebezpiecznymi i emisji hałasu. Opierając się na danych zgromadzonych w sieci informacyjnej dokonuje się oceny stanu środowiska naturalnego. Wiadomości EEA stanowią podstawę do planowania i podejmowania działań zapobiegawczych i oszacowania ich wydatków. Raporty EEA używane są również przy opracowywaniu międzynarodowych programów kontroli stanu środowiska. Prócz zbierania i przetwarzania danych do celów EEA można zaliczyć: 1. upowszechnianie informacji o środowisku i jego stanie; 2. wspieranie projektowania i wdrażania technik wykorzystywanych prognozowaniu stanu środowiska, używanych w działaniach zapobiegawczych; 3. opracowywanie metod zmniejszania rozmiarów szkód w środowisku; 4. rozpowszechnianie i ułatwianie zamiany informacji na temat najlepszych dostępnych technologii niwelujących szkody w środowisku. Zobacz także polityka ochrony środowiska

Czym jest Europejska Agencja Środowiska znaczenie w Słownik na E .