europejska federacja związków co to jest
Co oznacza Europejska Federacja Związków Zawodowych Pracowników Rolnictwa: instytucji pozarządowych.

Czy przydatne?

Czym jest Europejska Federacja Związków Zawodowych Pracowników Rolnictwa

Definicja z ang. The European Federation of Agricultural Workers' Unions, z niem. Die Europäische Föderation der Agrargewerkschaften.

Definicja: (z angielskiego: EFA) jedna z instytucji pozarządowych uczestniczących w kształtowaniu Wspólnej Polityki Rolnej. Fundamentalnym celem jej działalności jest koordynowanie wchodzących w jej skład organizacji zawodowych pracowników rolnictwa i ich reprezentowanie przed organami Wspólnoty i innymi organizacjami europejskimi. Zobacz także Komitet Organizacji Rolniczych w UE, Europejska Porada Młodych Rolników

Czym jest Europejska Federacja Związków znaczenie w Słownik na E .