walutowa jednostka europejska co to jest
Co oznacza Europejska Jednostka Walutowa: ECU) jeden z przedmiotów Europejskiego Mechanizmu.

Czy przydatne?

Czym jest Europejska Jednostka Walutowa

Definicja z ang. European Currency Unit, z niem. Europäische Währungseinheit.

Definicja EUROPEJSKA JEDNOSTKA WALUTOWA: (z angielskiego: European Currency Unit, ECU) jeden z przedmiotów Europejskiego Mechanizmu Walutowego; jednostka rozliczeniowa oparta na koszyku walut narodowych krajów członkowskich. W momencie utworzenia na koszyk ECU składało się dziewięć walut, jest to marka niemiecka, frank francuski, funt brytyjski, holenderski gulden, frank belgijski, włoski lir, duńska korona, funt irlandzki; w 1984 dodano grecką drachmę, w 1989 hiszpańską pesetę i portugalskie escudo. Po 1 listopada 1994, jest to po wejściu w życie Traktatu o UE, koszyk ECU nie był już powiększany, co znaczy, Iż nie obejmował już walut narodowych krajów przyjętych do Wspólnoty w 1995 (Austrii, Finlandii i Szwecji). Każda z walut narodowych miała ustalony kurs do ECU i określony dopuszczalny poziom wahań w ramach systemu kursów walutowych (ERM). ECU było używane w obrocie oficjalnym, jest to związanym z funkcjonowaniem Europejskiego Mechanizmu Walutowego (ESW), systemem kredytowania i bieżącą działalnością organów Wspólnoty (projektowanie i rozliczanie budżetu Wspólnoty i sporządzanie statystyk poprzez Eurostat), a również w obrocie prywatnym, na przykład przy emisji obligacji. Wspólnie z wejściem w trzecią fazę EMU jednostka ecu została zastąpiona poprzez wspólną walutę euro (w relacji 1 do 1)

Czym jest Europejska Jednostka Walutowa znaczenie w Słownik na E .

Co znaczy EURYDICE:
Porównanie European Information Network in the Field of Education) europejska sieć informacyjna o systemach edukacyjnych, wdrażanych innowacjach i nowych rozwiązaniach w dziedzinie oświaty. Celem sieci jest europejska jednostka walutowa co znaczy.
Krzyżówka Europa:
Dlaczego położona na półkuli północnej stanowi wspólnie z Azją kontynent Eurazję. Granica z Azją przebiega wzdłuż wschodnich przedgórzy Uralu, rzeką Embą, północnym brzegiem Morza Kaspijskiego, Morzem europejska jednostka walutowa krzyżówka.
Co to jest Europejski Bank Centralny:
Jak lepiej European Central Bank, ECB) jeden z przedmiotów Europejskiego Mechanizmu Banków Centralnych (ESCB), utworzony 1 lipca 1998. EBC pełni funkcję organu opiniodawczego we wszelkich kwestiach należących europejska jednostka walutowa co to jest.
Słownik Europejska Karta Socjalna:
Kiedy fundamentalnych praw społecznych pracowników przyjęta we Wspólnocie Europejskiej 1989 na posiedzeniu Porady Europejskiej w Strasburgu, przy wstrzymaniu się jedynie Ogromnej Brytanii. Tekst EKS oparty europejska jednostka walutowa słownik.
Czym jest Europejska Współpraca Polityczna:
Od czego zależy zainicjowana w 1969, gdy szefowie rządów Wspólnot Europejskich wyrazili zainteresowanie możliwościami ściślejszej współpracy w dziedzinie polityki zewnętrznej, potwierdził to szczyt paryski z 1974 europejska jednostka walutowa czym jest.
  • Dodano:
  • Autor: