europejska partia liberalna co to jest
Co oznacza Europejska Partia Liberalna, Demokratyczna i Reformatorska: Democratic and Reformist.

Czy przydatne?

Czym jest Europejska Partia Liberalna, Demokratyczna i Reformatorska

Definicja z ang. European Liberal, Democratic and Reformist, z niem. Europäische Liberale, Demokratische und Reform.

Definicja: (z angielskiego: European Liberal, Democratic and Reformist Party, ELDR) ugrupowanie łączące partie demokratyczne i liberalne w ramach UE. Koalicja powstała przed wyborami do Parlamentu Europejskiego w 1976 jako Federacja Partii Liberalnych i Demokratycznych Wspólnoty Europejskiej. Po przyjęciu partii portugalskich i hiszpańskich, rozszerzyła swą nazwę o słowo reformistycznych. W kadencji Parlamentu 1999 2004 stanowiła trzecią pod względem liczebności frakcję (pięćdziesięciu czterech deputowanych). Celem jest dalszy postęp UE, w tym Unii Gospodarczej i Walutowej, i tworzenie zjednoczonej Europy, gdzie tożsamość europejska byłaby uzupełnieniem narodowych. Opowiada się za dobrymi stosunkami transatlantyckimi, za prowadzeniem poprzez Unię Europejską aktywnej Wspólnej Polityki Zagranicznej i Bezpieczeństwa, za wzmocnieniem Europolu, lecz pod mocną kontrolą demokratyczną, za rozszerzeniem Unii na wschód (wg manifestu wyborczego z 1999 Zjednoczeni w wolności: wyzwanie dla Europy). Zobacz także partie polityczne UE

Czym jest Europejska Partia Liberalna znaczenie w Słownik na E .