europejska perspektywa co to jest
Co oznacza Europejska Perspektywa Rozwoju Przestrzennego: Development Perspective, ESDP) ogólny.

Czy przydatne?

Czym jest Europejska Perspektywa Rozwoju Przestrzennego

Definicja z ang. The European Spatial Development Perspective, z niem. Die Europäische Raumentwicklungskonzept.

Definicja: (z angielskiego: European Spatial Development Perspective, ESDP) ogólny dokument przedstawiający plany i perspektywy zagospodarowania przestrzennego obszaru UE, uwzględnia także region państw stowarzyszonych. Sporządzany jest przy czynnym udziale poszczególnych krajów członkowskich, nie ma charakteru obligatoryjnego, lecz pełni istotną funkcję w kreowaniu polityki przestrzennej Unii

Czym jest Europejska Perspektywa znaczenie w Słownik na E .