europejska rada młodych co to jest
Co oznacza Europejska Rada Młodych Rolników: Agricultéurs, CEJA) organizacja pozarządowa, do której.

Czy przydatne?

Czym jest Europejska Rada Młodych Rolników

Definicja z ang. The European Council of Young Farmers, z niem. Der Europäische Rat der Junglandwirte.

Definicja: (franc. Conseil Européen de Jeunes Agricultéurs, CEJA) organizacja pozarządowa, do której głównych celów działalności należy: reprezentowanie młodych rolników przed organami Wspólnoty, udzielanie wsparcia finansowego na rozpoczęcie działalności albo utrzymanie prowadzonych gospodarstw i pomoc w zdobywaniu i podnoszeniu kwalifikacji zawodowych. Zobacz także Europejska Federacja Związków Zawodowych Pracowników Rolnictwa, Komitet Organizacji Rolniczych w UE

Czym jest Europejska Rada Młodych znaczenie w Słownik na E .