międzyprzedmiotowa ścieżka co to jest
Co oznacza europejska ścieżka międzyprzedmiotowa: znaczeniu wychowawczym, których realizacja może.

Czy przydatne?

Czym jest europejska ścieżka międzyprzedmiotowa

Definicja z ang. European path cross-, z niem. Europäischen Weg grenzüberschreit.

Definicja: zbiór treści i zdolności o ważnym znaczeniu wychowawczym, których realizacja może odbywać się w ramach nauczania różnych elementów albo w formie odrębnych zajęć w gimnazjum i szkole ponadgimnazjalnej. Jej celem jest między innymi rozwijanie pośród młodzieży tożsamości europejskiej, upowszechnianie wiedzy o integrującej się Europie, ukazywanie procesu integracji jako środka kierującego do przyspieszenia transformacji ustrojowej i osiągnięcia warunków do długofalowego rozwoju Polski, poznanie założeń, celów i historii UE na tle mechanizmów integracyjnych współczesnego świata, przygotowanie uczniów do aktywnego uczestnictwa w życiu publicznym państwie i UE

Czym jest europejska ścieżka znaczenie w Słownik na E .